Ikke fokus på psykisk helse

Renholdsfirmaet ISS kjenner ikke til at psykiske plager er utbredt blant medarbeiderne deres.

– Majoriteten av de som er borte fra jobb hos oss oppgir muskel- og skjelettlidelser som årsak til fraværet, sier konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS.
Ansatte i ISS må ringe et grønt nummer når de er syke. I andre enden sitter en sykepleier de kan snakke med om hva som feiler dem.
– Allmenninntrykket er at det går i fysiske plager, sier Bjørneboe.

Høy score

Selv om ikke ISS har noe fokus på psykisk helse utelukker ikke konserndirektøren at det er et problem.
– Vi har helt sikkert medarbeidere som sliter psykisk, jobber alene og føler at de har liten kontakt med sjefen.
Men det hjelper dersom vi finner ledere de kan henvende seg til og som de vet ikke er langt unna.
Derfor bruker vi millioner av kroner på lederutvikling. Vi vet alt om hvor viktig det er med gode ledere, sier Bjørneboe.
Han er imidlertid fornøyd med at bedriften fikk en score på fire av fem mulige i en anonym medarbeiderundersøkelse blant ISS sine 13 000 ansatte.

Språket viktig

I samarbeid med NAV har ISS arrangert kurs med norskopplæring tre dager i uka og praktisk opplæring de to resterende dagene.
Selv om de for tiden ikke har noen slike kurs gående, kommer ISS ifølge Bjørneboe til å fortsette med det.
– Det er feil å tro at det ikke er så farlig om man ikke kan norsk.
Er man alene på jobb kan det være direkte farlig, siden alle rømningsveier er merket på norsk.
I tillegg blir folk som ikke kan norsk veldig stigmatisert dersom de ikke forstår hva som blir sagt når folk henvender seg til dem, mener Jan Bjørneboe.

Oversetter ikke

ISS oversetter imidlertid ikke arbeidskontrakter til ansattes morsmål.
– Men det er viktig at medarbeiderne blir forklart innholdet i kontrakten. Tillitsvalgte er med på dette, avslutter Bjørneboe.