Politirasisme på fremmarsj

Politiet anklages for rasisme, nedlatende språkbruk og holdninger. Her er en oversikt over de hendelsene som har kommet i ulike medier.
Jon Arne Arnseth
Latest posts by Jon Arne Arnseth (see all)

De fire politimennene som deltok pågripelsen av nigerianske Eugene Obiora i Trondheim har i ettertid fått sterk kritikk for graden av voldsbruk, men saken ble likevel henlagt av Spesialenheten for politisaker i mai i år. Spesialenheten konkluderte med at det ikke er grunnlag for å straffeforfølge politimennene. Det har også kommet frem opplysninger om at etterforskeren bak Obiora-saken arbeidet på samme politistasjon som de fire politimennene som var mistenkt for drapet. De mistenkte ble heller ikke suspendert fra stillingen.
Riksadvokaten krever grundigere etterforskning på en rekke punkter etter at Spesialenheten for Politisaker frifant fire politimenn for drap på Obiora. Og det er den samme politienheten som skal etterforske saken. Fra tidligere er det kjent at en av politimennene ble anmeldt for rasistisk vold mot vaskehjelpen Sophia Baidoo i 1999.

Krever uavhengig gransking
Afrikan Youth in Norway har flere ganger i løpet av det siste året rapportert bekymring til myndighetene i forhold til politiets oppførsel overfor deres medlemmer, og gruppen som de representerer. Det har også gjennom media kommet flere klager om unødvendig kontroll både på gateplan og i biler, og politi som bruker mer makt enn nødvendig.
-Vi har flere rapporter om at politiets inngripen overfor personer som har henvendt seg til sosial/trygd/arbeidskontor, har fått en brutal utgang, skriver flere minoritetsorganisasjoner i et brev til justisministeren og krever uavhengig gransking av dødsfalle.
– Vår erfaring er at ledelsen i politiet ikke anerkjenner at forskjellsbehandling forekommer. Om dette er pga rasisme, fordomsfulle holdninger, uvitenhet, tilfeldigheter, dårlig språk/kommunikasjon, uprofesjonalitet eller høyt testosteronnivå hos noen er for oss likegyldig.
Det vi vet er at vi opplever forskjellsbehandling og vi savner at dette blir tatt på alvor fra ledelsen i politiet, inkludert av justisministeren og departementet, heter det videre.

Rasistiske bilder på veggen
Ifølge Dagbladet hengte Trondheimspolitiet rasistiske plakater på veggen. De er også anklaget for å ha hengt opp Muhammed-karikaturene. Tegningene viste en karikaturtegning av en politimann som satt i en gryte med dansende afrikanske kannibaler rundt og en tegning av profeten Mohammed. Terrortiltalte Arfan Qadeer Bhatti reagerer med å anmelde politiet i Sør-Trøndelag.
Advokat Arve Opdahl i Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor Dagbladet å ha mottatt anmeldelsen. – Vi vil med det første vurdere om det skal iverksettes etterforskning på bakgrunn av denne anmeldelsen, sier Opdahl.

Politiet bruker rasistiske betegnelser
«Sotrør», «pakkis» og «svartskalle» er rasistiske begreper som politiet bruker i følge en undersøkelse gjennomført av Ragnhild Sollund. Hun presenterte onsdag boka «Tatt for en annen», om forholdet mellom etniske minoriteter og politiet. I boka innrømmer flere politifolk at rasistiske betegnelser brukes mellom kolleger, men ikke ute i felt eller over sambandet.

Politiskandale i Tønsberg

Politimenn skal ha lagt ham ned på senga og dratt ned buksa og undertøyet.

-Slik jeg opplever det, ville jeg ikke blitt behandlet slik om jeg var hvit, sier Mohamed Ousman Cisse til Tønsbergsblad.
Første gang han ble pågrepet var natt til søndag 28. august 2005. Det skjedde etter at politiet tidligere på natten hadde satt ham i håndjern på grunn av det de oppfattet som slåsskamp utenfor Brygga restaurant. Tvert imot mener Cisse han ble utsatt for blind vold. Den andre parten ble imidlertid aldri ilagt håndjern, og skal ha kalt Cisse “jævla utlending” mens politiet var til stede.
Cisse ble tatt inn på glattcelle over natten med begrunnelse i ordensforstyrrelse i beruset tilstand. På cella ble han kroppsvisitert, men ifølge Cisse aldri bedt om å kle av seg selv. I stedet skal to politimenn ha lagt ham ned på senga og dratt ned buksa og undertøyet.

Politiet er anmeldt
Ved advokat Tone S. Bjørnli anmeldte han politiet i Vestfold til Spesialenheten for politisaker for ulovlig kroppslig ransaking i arresten. Enheten fant ikke grunn til å etterforske saken, men ba Vestfold politidistrikt om å se på rutinene sine. Cisses egen anmeldelse for vold av de fire personer utenfor Brygga, ble henlagt.
Neste episode skjedde på sensommeren i fjor. Politiet pågrep Cisse fordi de mistenkte ham for innbrudd og grovt tyveri fra en villa i Tønsberg, alternativt for å ha kjøpt tyvegods.
Hans kone, Hedda Cisse, hadde nettopp født deres tvillinger. Cisse skal ha blitt oppringt av politiet mens han var på sykehuset med kona og tvillingene et par dager før pågripelsen. Da skal han ha fått beskjed om at de hadde ransaket boligen hans for å sikre bevis og beslaglegge gjenstander. Cisse ble arrestert. 18. august 2006 ble imidlertid saken henlagt fordi politiet fant at Cisse ikke hadde gjort noe straffbart.
– Jeg synes sakene er ganske hårreisende. Jeg er helt sikker på at dette aldri hadde skjedd om Cisse var en hvit, etnisk nordmann, sier advokat Tone S. Bjørnli.
Hun har fremmet krav om erstatning og oppreisning.


Politiskandale i Molde

– I sedelighetssaker der du har en farget mann og ei hvit kvinne, virker politiet svært lite lyttende til andre versjoner enn kvinnens.

Det sier Bjørn Ketil Myrset, advokaten til en 25-år gammel farget mann som er bosatt i Molde.
Mannen som er av utenlandsk opprinnelse sto fram og antydet at det var rasistiske holdninger i politiet som gjorde at han som mistenkt ble tatt spesielt hardt, og at politiet var lite lyttende til hans versjon av saken, melder Rbnett. En jente hevdet hun ble neddopet og voldtatt. Advokaten og 25-åringen mener det foreligger klare bevis og indikasjoner på at voldtektsanmeldelsen var falsk. Til tross for dette henla politiet saken.

SMS bevis
Det var i vår at ei 18 år gammel kvinne bosatt i Molde anmeldte en 26 år gammel mann for voldtekt. I løpet av natta de var sammen, har kvinnen også stjålet 25-åringens bankkort. Gjennom sms-meldinger dagen etterpå forsøkte hun å få ut pin-koden slik at hun kunne få ut penger på kortet hans.
Det var etter at 25-åringen dagen etter varslet jenta at han ville anmelde henne for tjuveri av bankkortet at jenta svarte med å anmelde ham for voldtekt.
Etter at han ble pågrepet, viste han politiet sms-meldingene han hadde fått fra henne og som klart indikerte at det ikke kan ha foregått noen voldtekt. Han forklarte også at han hadde vitner på at jenta hadde vært med ham frivillig, skriver Rbnett.
Men politiet tok likevel 25-åringen med til sjukehuset der han ble kledd av og hvor kjønnsorganet ble undersøkt av en kvinnelig medarbeider, og det ble tatt prøver av ham. Politiet tok seg også inn i hans leilighet og tok beslag i sengeklær, samt at de beslagla mobiltelefonen hans. 25-åringen føler seg sterkt krenket av politiets framgangsmåte.

Advokaten reagerer på politiets oppførsel.
– Vi reagerer sterkt på at saka mot kvinnen er henlagt etter bevisets stilling. Vi mener det er åpenbart at hun har stjålet hans bankkort og deretter anmeldt ham for voldtekt for å skjule sin egen forbrytelse, sier Myrset.
– I avhør til politiet har kvinnen sagt at hun stjal bankkortet hans for å robbe ham for penger. Det er da i høgeste grad oppsiktsvekkende at politiet henlegger en slik tilståelsessak på grunn av bevisets stilling, sier advokaten.
– Tida som har gått siden voldtektsanmeldelsen har vært tung. Det har også skapt uro og usikkerhet at politiet har troppet opp i full uniform på arbeidsplassen og hos mine foreldre, sier 25-åringen som også har måttet få hjelp av psykolog etter at voldtektsanmeldelsen mot ham kom.

Ny etterforskning av samme politi
Myrset klaget avgjørelsen inn til statsadvokaten, som nå har beordret ny etterforskning at det som kan være en falsk voldtektsanmeldelse.
Etter pålegg fra statsadvokat Fredrik Meringen har politiet foretatt nye avhør i saken men konklusjonen er den samme som sist: Saka henlegges etter bevisets stilling.
– Vi har mottatt den siste innstillingen fra politiet, men ennå ikke tatt stilling til om vi vil beordre ytterligere etterforskning eller følge politiets innstilling, sier statsadvokat Jan Hoel som behandler saka i Meringens fravær.
– Politiadvokat Astrid Bolstad bekrefter at den 18 år gamle jenta har vedgått at hun tok 25-åringens bankkort for å robbe ham?
– Det stemmer, og akkurat den delen blir skilt ut som egen sak. Der vil det bli utferdiget en egen påtaleavgjørelse, sier hun.
– Men i saka om falsk voldtektsanklage fastholder dere innstillingen fra sist?
– Ja, vi har foretatt en del nye avhør, men ikke funnet noe som gir grunn til å endre innstilling, sier Bolstad.

Benekter rasisme
Politimester Arnstein Nilssen i Nordmøre og Romsdal tilbakeviser påstandene om rasisme i politiet og sier mange i politiet har reagert sterkt på
uttalelsene.


– Politiet fjernet ikke rasistiske plakater

I plakaten står det blant annet at Norge er et eldorado for ikke-vestlige voldtektsforbrytere. Plakaten er undertegnet Norgespatriotene med det rasistiske slagordet: Norge fritt, Norge hvitt. – Jo mer dere i avisen skriver om dette, desto mer oppmerksomhet oppnår de som står bak, sa politiet til journalisten.
Videre bærer plakaten en tegning av en farget mann med overskriften: Etterlyst for voldtekt.
– Min venninne og jeg gikk rett til politiet for å gjøre dem oppmerksomme på plakatene. Jeg forventet da at politiet sørget for å fjerne dem, sier Lyle Sturzrehm til Fredrikstad Blad.
– Vi kom dit litt etter midnatt og jeg må si jeg synes det var merkelig at politiet ikke kunne rykket ut og fjernet plakatene på de to timene som var gått etter at Gladys slo alarm, sier Gard Jakobsen som viser frem en hel bunke han var med å ta ned.
Hun ville ikke at andre skulle oppleve smerten som hun følte da hun så plakaten. Sammen med kameraten Jakobsen bestemte hun seg å ta ned plakatene selv.
– Jeg skal gjøre det jeg kan for at slike holdninger ikke utvikler seg i byen vår, sier påtroppende ordfører Eva Kristin Andersen (Frp).
– Overskriften på plakaten lyder “Norge fritt Norge hvitt” hva synes du om det?
– Dette her er rasisme! Og jeg forstår godt at innbyggere i Fredrikstad, som opprinnelig kommer fra andre land, blir lei seg når de blir møtt av slike plakater i parken, uttaler Andersen.

– Ble sannsynligvis ikke prioritert
Det sier politiet i Fredrikstad. – Jeg kan ikke på stående fot kommentere hvorfor man ikke straks kastet alt man hadde i hendene og rykket ut for å rive ned plakatene.
Sannsynligvis ble ikke dette prioritert, opplyser Geir Kristiansen som er leder av etterforskningsavdelingen ved Fredrikstad politikammer.
Fredrikstad politistasjon har foreløpig ikke kommet lenger når det gjelder undersøkelsen av de rasistiske plakatene i Kirkeparken, sier Kristiansen.Politiet har enda ikke kommet i gang med etterforskningen.

Plakater i Halden
Også i Halden fikk innbyggere et flygeblad fra det politiske partiet NorgesPatriotene. – Etter mitt syn er innholdet sterkt rasistisk, ikke minst tegningen det er illustrert med.
Her framstilles muslimer med en bombe i turbanen, sier RV-leder i Halden, Jan Tore Harlyng til Halden arbeiderblad. Han ser en klar parallell til den mye omtale Muhammed-karikaturen i Sverige.
NorgesPatriotene er registrert som et politisk parti i Brønnøysundsregisteret, og de tar sikte på å stille lister ved stortingsvalget om to år.
Partiet har kun ett punkt på partiprogrammet: Stopp innvandringen.