Flere minoritetskvinner på nett

Kjetil Hegna
Latest posts by Kjetil Hegna (see all)

«Damer og data – en satsing for framtida» heter prosjektet som Oslo kommunes Enhet for mangfold og integrering (EMI) har fått støtte til. Det er et tilbud til kvinner med ikke-vestlig bakgrunn med manglende dataferdigheter.

Krav overalt
Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys kunngjorde tildelingen på årets OXLO (Oslo Extra Large)-konferanse.
– I dag finner vi krav om digital kompetanse overalt, både i skolen, arbeidslivet og offentlig sektor, sa statsråden.
Hun mener det må sørges for at alle innbyggere har digital kompetanse.
Av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn er nesten halvparten bosatt i Oslo og Akershus.
I sin prosjektsøknad til departementet la EMI vekt på at kvinner med minoritetsbakgrunn generelt har lavere arbeidsdeltakelse og lavere inntekt.
En del kvinner mangler også grunnleggende ferdigheter for å kunne møte samfunnets økende og varierte krav, tilpasse seg raske endringer i samfunnet og være kvalifisert nok til å kunne tilpasse seg rollene som forelder, arbeidssøker og arbeidstaker, het det i søknaden.

Lavt beløp
En av deltakerne på OXLO-konferansen påpekte at 750 000 kroner var et latterlig lavt beløp, sammenlignet med antallet eldre som ikke kan data. Han lurte på om tildeling var en symbolsk sum eller en vits.
Statsråd Heidi Grande Røys var enig i at beløpet ikke er nok, men mente det var skritt i riktig retning. Hun påpekte også at det ikke var søkt om mer.

Generasjonskonflikt
Leder av Somalisk Kvinneorganisasjon, Fatima Mader, kjenner mange alenemødre som ikke kan data. Hun synes imidlertid det er pussig at de som regel har både PC og Internett hjemme til tenåringsbarna sine.
– Barna kan synes det er rart at foreldrene ikke kan Internett.
Det kan føre til intellektuelle generasjonskonflikter, mener Mader, som understreker at lav IT-kunnskap ikke gjelder alle kvinner, men først og fremst de med lav utdannelse.
Selv jobber hun i en privat IT-bedrift med 43 ansatte, hvor bare tre av dem er kvinner. Og Mader er den eneste med ikke-vestlig bakgrunn.

«Pakistanske tanter»
Anila Liaqat fra Overseas Women Network in Norway holder på med en mastergrad i informasjonsteknologi. Hun tror mange pakistanske tanter, som hun kalte dem, er interessert i å lære IT for å kunne sitte og chatte på nettet.
– Jeg har selv en mor som vil lære seg Internett, så interessen er der. Derfor er dette prosjektet bra, synes Liaqat.