Hvor flerkulturelle er flerkulturelle organisasjoner?

Venstresiden, med SVs Kari Pahle og Reza Rezae i spissen, har fremsatt et forslag å opprette et flerkulturelt hus som et samlingssted for forskjellige innvandrerorganisasjoner i Oslo.

“Mange av de frivillige organisasjonene sliter imidlertid med å finne egnede lokaler til møter, kontorer og annet.

For å kunne drive språkopplæring, skape gode sosiale miljøer eller å arrangere diskusjoner i de ulike minoritetsmiljøene trengs egnede lokaler.

Det trengs lokaler som er høvelige, rimelige og stabile. Mange typer virksomhet trenger adgang til andre lokaler enn hva å låne et klasserom i en skole på kveldstid innebærer,” skriver forslagsstillerne.

Men forslaget ble nedstemt av de borgelige partiene.

– Det er ikke alt som er like hensiktsmessig. Å putte kurdere, pakistanere og alle andre minoritetsforeninger under samme tak kan oppleves som litt tvungent.

Vi vil heller fortsette med å gi støtte direkte til disse foreningene, sa Jennie Johnsen (V) som stemte ned forslaget. Hun vil heller øke støtten til organisasjonene slik at de får råd til å leie et lokale på egen hånd.

– Venstre har jobbet for å øke driftsstøtten til organisasjoner. Det kommer vi selvsagt til å gjøre i år også, sa hun.

Mange innvandrerorganisasjoner er monokulturelle i den forstand at medlemmene og aktiviteten konsentrerer seg om én folkegruppe og dens kultur.

Å bruke termen ”flerkulturelle” om disse blir derfor feil. Men i et flerkulturelt hus må ulike innvandrergrupper kommunisere, samarbeide og samhandle med hverandre.

Det er nettopp et slikt hus som ville gjort innvandrerorganisasjonene mer flerkulturelle.

Nå er det nye medlemmer i kulturkomiteen i Oslo Kommune, og Pahle er lenger ikke komitéleder. Osloborgerne har mistet en real flerkulturell forkjemper.