Suksessfotograf forteller sin historie

I dag, 19 år etter, er hun en av Tsjekkias mest anerkjente minoritetsfotografer og jobber som fast pressefotograf i avisen Fronta Mlada. I 2003 fikk hun prisen Czech Press Photo Awards for et svart-hvitt bilde hun tok av noen vietnamesiske unggutter på landsbygda under et besøk i opprinnelseslandet.
– Jeg husker jeg var litt skuffet når jeg fikk beskjeden om at jeg skulle komme til Praha. Jeg drømte jo om London, Paris og New York!, forteller hun til magasinet Transition Online.
Hun husker de første årene som svært tøffe. Vinteren i Tsjekkia er noe helt annet enn det tropiske helårsklimaet i Vietnam, og det å sende brev kunne ta opp til to måneder før det kom i hendene til foreldrene.
Thao sier seg ellers godt mottatt i det tsjekkiske samfunnet, selv om hun har opplevd enkeltepisoder hvor hun har blitt trakassert. Tsjekkisk lov hindrer henne i å ha to statsborgerskap, noe som gjør det vanskelig for henne å få internasjonale oppdrag. Hun trenger nemlig et Schengen-visum, noe som er vanskelig å få med et vietnamesisk pass.
– Selvsagt er dette et uromoment for meg. Jeg skulle gjerne vært flere andre steder og tatt bilder, men foreløpig tar jeg det med ro. Tsjekkia er mitt hjem nå, her har jeg mitt liv, mine venner og min kjæreste.
Thao er en av 37 000 vietnamesere som bor i landet. Første bølgen kom på slutten av 80-tallet, og etter hvert ble studentene erstattet av arbeidsinnvandrere som direkte følge av fløyelsrevolusjonen og kommunismens fall. Tsjekko-vietnameserne har nå slått rot i landet.

Botswana
Buskfolk ulovlig fjernet fra hjemområdene

Lokale urinnvånere i Botswana kan ha blitt ulovlig fjernet og deres land gitt til internasjonale firmaer for diamantutvinning.
Offentlige representanter skal i løpet av januar og februar måned gjennomføre flere visitter i Central Kalahari Game Reserve, hvor buskmennene først i 2002 ble fjernet, stikk i strid mot botswansk lov, mener Organisasjonen Survival International. Nye bølger av tvangsflytting har også skjedd i 2006 og 2007.
Gruven som er under planlegging vil bygges i Gope-området. Omegnen er egnet som jaktområde for lokalbefolkningen, og omfatter flere hundre kvadratkilometer uberørt natur. Nå frykter man for at miljøet og buskfolkets levesett kan bli ødelagt av utvinningen.
Leder i Survival International, Stephen Corry, er sterkt kritisk til botswanernes ”repatrieringsprogram”. Han mener spredningen av buskfolk vil gjøre det lettere for diamantfirmaene, siden folk vil bo for spredt til å motsette seg utvinningen.
– Ifølge internasjonal rett skal den lokale urbefolkningen rådspørres i slike saker, og først etter denne partens godkjennelse kan man i fellesskap planlegge en eventuell utvinning av naturressurser i deres områder. Her har ingenting av dette skjedd, konstaterer en skuffet Corry.