Uforståelig fra Riksadvokaten

I sitt innlegg om Obiora-saken i Utrop blander Johan Kr. Øydegard ved Riksadvokatembetet noen formelle juridiske betraktinger sammen med ubegrunnede påstander han vanskelig kan ha belegg for.
Ronny Kjelsberg, Fylkestingsrepresentant for Rødt i Sør-Trøndelag
Latest posts by Ronny Kjelsberg, Fylkestingsrepresentant for Rødt i Sør-Trøndelag (see all)

Riksadvokaten begrunner henleggelsen av saken med noen løpende tanker om at vi må ha likhet for loven. At vi ønsker likhet for loven er det liten uenighet om, men det har tydeligvis gått Øydegård hus forbi at det er nettopp kunnskapen om at det ikke er reell likhet for loven som gjør at Obiora-saken har blitt det den har blitt.

Noe av den viktigste kritikken i saken har kommet mot spesialenheten. Folk har ikke tillit til et system hvor politifolk blir etterforsket av gamle kolleger. Når riksadvokaten da sender saken tilbake til den samme spesialenheten for ny etterforskning, er det ingen stor overraskelse at resultatet blir det samme som forrige gang. Øydegard omgår hele denne problemstillingen i sitt innlegg.

Videre skriver han at ”det etter riksadvokatens syn ikke er noen tvil om at det samme tragiske hendelsesforløp like gjerne kunne ha funnet sted dersom det var en etnisk norsk person som skulle fjernes fra Østbyen Servicekontor”, uten et eneste forsøk på å begrunne denne påstanden.

Vi vet det finnes utbredt rasisme i det norske samfunnet. En undersøkelse gjort av NTNU sommeren 2007 avslørte også at slike holdninger var utbredt i trondheimspolitiet. Øydegard kan ikke være uvitende om dette?

Alle blir påvirket av sine holdninger i sitt arbeid, bevisst og ubevisst. Når Øydegard slår fast at rasisme ikke har spilt inn i Obiora-saken, uten å ha noe grunnlag for utsagnet, vitner det om ikke så rent lite arroganse. At en nedlatende holdning til sosialklienter kanskje også kan ha spilt inn i arrestasjonen, virker ikke formildende.

Vi trenger et politi og et rettsvesen som har tillit fra alle deler av befolkninga. Vi trenger å få fakta i denne saken på bordet, og ikke skjøvet under teppet slik riksadvokaten nå har gjort. Vi trenger en rettssak.