Klager Romerikes Blad inn for PFU

SOS Rasisme klager Romerikes Blad, ved ansvarlig redaktør Thor Woje, inn for PFU. Bakgrunnen er det organisasjonen mener er rasistiske utsagn satt på trykk i avisens lørdagsutgave, 23. august.
Victoria Uwonkunda
Latest posts by Victoria Uwonkunda (see all)

Organisasjonen mener at Romerikets blad har brutt Vær varsom plakatens § 4.3 som lyder slik:

“Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase, nasjonalitet og livssyn. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.”

– Vi mener disse utsagnene hver for seg, og spesielt sett i sammenheng, er klare uttrykk for rasisme, og bryter dermed med plakatens § 4.3, skriver Trond Thorbjørnsen, leder i SOS Rasisme i brevet til PFU.

Saken begynte med at SOS Rasisme reagerte kraftig på at avisa produserte sin helt egen rasisme, gjennom humorsiden «Vorspiel».

Følgende er sakset fra «Romerikes blad», papirutgaven, lørdag 23. august:

«Hvor på gamle Ahus bør det bli asylmottak? Svar: På psykiatrisk, der er dem jo vant til å håndtere gærminger.» Og den kanskje verste av alle: «Brev fra leseren: Hiv ham ut. Ser atte utlendinger med hiv automatisk blir hivi ut av landet. Kanskje en idé å lura på mullaen ei nigeriahore eller to?»

Forsvarer innleggene

Romerikes Blads sjefredaktør Thor Woje sa til Utrop da saken først kom opp at avisen ikke på noen som helst måte støtter rasistiske innlegg, og han er klar over at det vil alltid være ulike meninger om innholdet, og avisen tar alle reaksjoner på alvor.

– Vi i Romerikes Blad støtter ikke rasistiske innlegg, men vi har i enkelte spalter stor takhøyde for ytringer, også provoserende ytringer som noen åpenbart oppfatter som rasistiske, sa Woje.

Woje forklarte at i spalten «Klar melding» som er en sms-spalte, skal det være stor åpenhet, også for usaklige innlegg.

Spøker med alle og alt

Woje sa også at i avisen har det vært diskusjoner internt hele tiden om hvor redaksjonen skal sette grensen for hva som er akseptabelt og hva som ikke er det.

– Vi diskuterer jevnlig om humoren «treffer planken» og i en akseptabel form, sier han.

Lørenskog SOS Rasisme tok flere ganger kontakt med avisa og ba om at rasismen kuttes, men da dette ikke førte fram valgte de klagemuligheten.

– Ytringsfriheten kan ikke påberopes som en absolutt frihet, den må veies opp imot minoriteters vern mot rasistisk hets. §4.3 i Vær varsom plakaten underbygger nettopp dette, på samme måte som ytringsfriheten finner sine begrensninger både i FNs konvensjon om menneskerettighetene og i norsk lovverk som str.l §135a (“rasismeparagrafen”), skriver organisasjonen i sitt brev.

Ansvarlig redaktør Thor Woje i Romerikes Blad gjentok til Nettavisen torsdag at avisen har en løpende diskusjon på hva som er greit og hva som ikke er greit. Han ville imidlertid ikke kommentere overfor Nettavisen om utsagnene i lørdagens utgave faller i den ene eller den andre kategorien.

– Hva er din kommentar til at dere nå er meldt inn for PFU?

– Jeg har ingen annen kommentar enn at vi får se på klagen når den kommer, og deretter behandle den på normal måte, sier han til Nettavisen.