Leder: Unyansert fra Abid Raja

Forsidehenvising: Ghettofisering og indrejustis har ikke
grunnlag i religion, men i etnisitet og kultur

FrP-leder Siv Jensen utbroderte på partiets landsmøte at hun
skal stoppe det hun omtaler som en snik-islamisering av Norge. Det ble vist til
frykten for Sharia-lovgivning, og en bydel i Malmø utpekt som eksempel.

Hun fikk overraskende støtte fra venstrepolitiker Abid Raja
som sa at FrP traff spikeren på hodet. Raja sa at han var bekymret for enkelte
utviklingstendenser som ghettoer og indre justis. Det er positivt at Raja ikke
avfeier utfordringene uten videre slik mange innvandrerrepresentanter ofte
gjør. Men han bidrar heller ikke til nyansering. For spørsmålet er om den indre
justis som Raja snakker om, baserer seg på sharia eller islam. Og her er svaret
nei. For tiden foregår det rettssak mot 10 tamiler som var involvert i det
brutale slagsmålet på Kaldbakken i Oslo for halvannet år siden. Disse
ungdommene er ikke muslimer.

Innvandrere i Norge kommer fra alle kontinenter av verden og
er derfor en svært heterogen gruppe selv om de største gruppene innvandrere,
pakistanere, somaliere, tyrkere, irakere og andre er muslimer.

Ghettofisering og indrejustis har ikke grunnlag i religion,
men i større grad i etnisitet og kultur. Somaliere og pakistanere har lite til
felles selv om majoriteten fra begge folkegruppene er muslimer. Pakistanere og
indere derimot har svært mye til felles når det gjelder språk, kultur,
tradisjon og skikker selv om disse gruppene har forskjellig religion. Likevel
er det mye avstand mellom disse gruppene. Også innad i gruppene er det stor
variasjon på integreringsnivå, slik at en enhetlig indrejustis for én gruppe er
vanskelig å finne.

Innvandrere generelt foretrekker å bo i storbyer. Tilgang på matvarer fra hjemlandet, kulturelle
aktiviteter, ønske om å vedlikeholde språk er blant årsakene til at mange
flytter til Oslo. Tamilene er et eksempel på en folkegruppe som bor
konsentrert i Groruddalen hvor Tamilsk Ressurs- og veiledningssenter ligger. Tamilske
barn lærer språk, religion og kultur på lørdager og søndager. Til tross for
dette er tamilene bedre integrert hvis vi måler integrering i blant annet
utdanningsnivå og sysselsettingsnivå.

Vi ser fram til at ”talsmannen” Abid Raja bidrar til å nyansere debatten i
framtiden.