Utrop for 5 år siden: Vedtar særlover myntet på innvandrere

Selv om norsk rett allerede ivaretar forbud mot tvangsekteskap, omskjæring, bigami og rett til skilsmisse vedtar Stortinget særlover myntet på innvandrere. Det mener jusprofessor Anne Hellum.

Norsk rett gjelder for alle som bor i Norge, uansett kjønn, religiøs og etnisk bakgrunn. Allikevel har Stortinget de siste årene vedtatt lovendringer som jusprofessor Anne Hellum ved Universitetet i Oslo mener i stor grad er unødvendige særlover for borgere med innvandrerbakgrunn.

Lovene er vedtatt etter opphetede debatter om blant annet kjønnslemlestelse og tvangsekteskap.

Jusprofessoren etterlyser en debatt om konsekvensene av stadig nye særlover. Hun etterlyser forskning på om lovene har den tilsiktede effekt.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg (h) konstaterer at Stortinget har gått inn for lover som i praksis blir særlover for innvandrere.

– Det skjer mye symbolpolitikk. Politikere har en konkurranse som går på å vise at “nå gjør vi noe”. Det innrømmer statsråd Erna Solberg. Som stortingsrepresentant var hun selv en av initiativtagerne til handlingsplan mot tvangsekteskap som blant annet resulterte i en ny lov mot tvangsekteskap. Hun mener at lover kan hindre at uønskede situasjoner oppstår.

– Den gangen var ikke det noen særlig bevissthet om problemet, sier hun.