Lem skyter med løskrutt

Nylig skrev miljøverner Steinar Lem et innlegg som ble publisert på nettsiden til Human Rights Service (HRS). Stoffet er blitt ammunisjon for islamofobene i offentlighetens skyttergrav. Men selv om det lager lyd i offentligheten, er dette innlegget kun å regne som løskrutt.

I innlegget påstår Lem at ”Oslo får
snart et flertall med ikke-vestlig bakgrunn, med stø kurs vil det samme kunne
skje med hele landet i løpet av dette århundret.
” Han påstår det på
bakgrunn av prognoser fra Human Rights Service (HRS) som spår at dette vil skje
i år 2029. Ved å sette sin lit til tall fra HRS viser Lem en fullstendig mangel
på kildekritikk. Human Rights Service er en organisasjon som ifølge SOS Rasisme
har en agenda som går ut på å demonisere innvandrere og spre rasistiske
fordommer.

Tror Steinar Lem at norsk kultur er en slik skjør plante at den vil visne hen i møtet med noen tusen muslimer?

For unge for politikk

Da Lem av Dagbladet ble konfrontert med totalt motstridende tall fra SSB – der
det anslås at muslimer kun vil utgjøre mellom 4 og 11 prosent
av den norske befolkningen i 2060 – svarer Lem at ”SSB opererer med en begrepsbruk som er veldig politisk korrekt.
Andre-generasjonsinnvandrere telles ikke med i deres regnskap
”. SSB er kanskje politisk korrekt, men det
forandrer ikke det faktum av at byrået refererer til muslimer, uavhengig om de er
innvandrere eller ikke. Det betyr at andre-generasjonsinnvandrere allerede er
gjort opp for i de 4 til 11 prosentene.

Veldig mange andre- og
tredje-generasjonsinnvandrere er mer aggressive og mer radikale i muslimsk
retning enn foreldrene
” påstår Lem. Muslimske tredje-generasjonsinnvandrere
i Norge er mellom ett og ti år gamle, og viser derfor neppe tegn til å være
aggressive og radikale muslimer i dag. På hvilket grunnlag Lem kan påstå noe om deres adferd frem i tid er vanskelig å forstå.

Levedyktig kultur

Videre sammenlikner Lem norsk kultur med truede kulturer i
Tibet og Sør-Amerika.  Dette er minoritetskulturer som er truet av en
majoritetskultur. Hvis han er redd for at mellom 4 og 11 prosent muslimer vil
klare å true det norske flertallet kulturelt, så kan Steinar Lem ikke ha særlig
tillit til den norske kulturen. Tror han at det er en slik skjør plante at den
etter hundrevis av år med nasjonsbygging og motstand mot utenlandsk
dominans simpelt vil visne hen i møtet med noen tusen muslimer?

Lem bekymrer seg for ”fundamentalisme
representert ved Islamsk Råd i Norge som er åpen for å henrette homofile hvis
høyere organer skulle bestemme seg for at det er riktig”. Da vi i Utrop
konfronterte Islamsk Råd Norge (IRN) med denne påstanden svarte de at dette er
”en grov feilrepresentasjon av IRNs standpunkt. IRN har klart presisert at vi
respekterer norsk lov, og verken ønsker eller søker henrettelse av homofile”.
Selv om autoritære stater som Saudi-Arabia og Iran straffer homofil praksis,
er dette verken vanlig i muslimske land eller ønsket i det muslimske miljøet
i Norge.

Innvandrere tar utdanning

Lem spår videre et ”kraftig tilbakeslag for
kjønnslikestillingen i Norge”. Tall fra SSB viser at blant
annen-generasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige er det flere kvinner enn menn
som tar høyere utdannelse. Blant innvandrere fra muslimske land som Bosnia,
Irak og Iran er det flere kvinner enn menn med høy utdannelse, og blant
innvandrere fra Pakistan er det nesten likt mellom kjønnene. Den likestilte
muslimske kvinnen i Norge går altså en lys fremtid i møte.

Lems innlegg er ikke bare totalt uten fotfeste i virkeligheten, det er også
farlig. Ved å karakterisere muslimer som en trussel støtter han automatisk opp
under islamofobenes hatkampanje, og gjør det norske samfunnet til en trussel
mot landets muslimer.