Tamilene er klare for demokrati

Dette var en ypperlig mulighet til å dokumentere hva tamiler egentlig ønsker som politisk løsning på konflikten på Sri Lanka.

80 prosent av norsktamiler møtte opp for å stemme på en avstemning som var foretatt av Utrop. Det er første gang en det gjennomføres et demokratisk valg for en folkegruppe i eksil i et slikt omfang. I mange land er det ikke mulig gjennomføre demokratiske valg, og denne metoden for å gjennomføre dette som Utrop har eksperimentert med kan bane vei for andre folkegrupper.

Resultatet viste at 99 prosent av tamiltalende i Norge ønsker en uavhengig stat på Sri Lanka. Men det er ikke resultatet som er den store nyheten. Det at hele 5 633 tamiler over hele fant veien til de 13 valglokalene som var satt opp, er historisk. Oppslutningen var på imponerende 80 prosent. Til sammenlikning er valgdeltakelsen ved ordinære valg omlag 50 prosent blant innvandrere. For å få til en så høy valgdekning må alle typer mennesker ha kommet seg til valglokalene. Utrop kunne se eldre, yngre, funksjonshemmede, hørselshemmede og alle typer mennesker som sto i kø for å avgi stemme. Uavhengige valgledere, valgfunksjonærer og valgobservatører sørget for at valget ble gjennomført etter strenge regler for kontroll.

Da valglokalene ble åpnet søndag kom også nyheten om at flere hundre tamiler var drept på Sri Lanka. Avstemningen var for mange en mulighet til å uttrykke seg i en frustrert og vanskelig situasjon. Dessuten var dette en ypperlig mulighet for tamiler for å kunne dokumentere på en demokratisk måte hva de egentlig ønsker som politisk løsning på konflikten på Sri Lanka. Et helt klart ja til egen stat betyr ikke automatisk en tilslutning til Tamiltigrene som kjemper for en egen stat. En av grunnene til den store oppslutningen har med at det politiske grunnlaget spørsmålet ble laget på. Det er ingen tvil om at også blant tamilene er det en liten gruppe som er kritiske til tigrene.

Utrop ønsket ikke en avstemning for eller imot tigrene, men ville finne ut hva som kunne samle alle tamiler. Vi baserte spørsmålet på en resolusjon fra 1976 hvor daværende tamilledere ønsket å løsrive seg fra Sri Lanka. Resolusjonen ble lagt fram ved parlamentvalget i 1977 og fikk 82 prosent av tamilenes stemme. Ved valget i Oslo er det altså 99 prosent som ønsker løsrivelse. Det betyr at krigen har ført til ytterligere polarisering, og at tamilene står enda sterkere på kravet om egen stat.

Situasjonen på Sri Lanka er svært tilspisset, og det er mulig at tamiltigrene kan bli presset til å gå tilbake til å bli en geriljaorganisasjon slik de var i starten. Regjeringen kan prøve å legge fram alternativer for maktdeling for å tilfredsstille det internasjonale samfunnet. I denne situasjonen er det aktuelt og relevant å få fram hva tamiler egentlig mener om egen stat. Resultat er at tamilene er klare for demokrati.