Kulturminister etterlater ingen minnesmerker

0Shares

Inn på et lite seminarrom på Blindern kommer Shabana Rehman og Mala Wang-Naween. De er invitert til å holde innlegg om journalistikk for unge mennesker med minoritetsbakgrunn. Rehman forteller om erfaringene med nettstedet Fundamental som ble drevet av Dagbladet hvor hun var redaktør.

Fundamental ble kort tid etter nedlagt, blant annet på grunn av interne stridigheter. Den lille gruppen oppmøtte får presentert mange utfordringer på det flerkulturelle området. Rehman forteller om drapstrusler. Det er saker knyttet til islam vi bør passe oss for. Dette skjedde sommeren 2001, og høsten 2001 får Norge første flerkulturelle nyhetsportal.

Kjære Trond Giske, du har mulighet til å gjøre noe nå.

Åtte år senere kan vi si at vi har lyktes i vårt prosjekt. Utrop har medarbeidere med 13 nasjonaliteter og leses av alle etniske grupper. Nylig skrev en arbeider i migrasjonsfeltet til oss: Andre medier har skrevet om prosjektet vårt, men for oss er det viktigere at dere gjør det, på mange måter. I migrasjonsfeltet er det Utrop setter dagsorden, og vi påvirker.

Når finanskrisen rammer andre aviser er Utrop på vei opp. Både opplagsmessig og på annonsesalgsiden. Samtlige mål som Utrop satte er blitt oppnådd i 2009, altså fem år etter oppstarten av avisen. Vi hadde en målsetting om å øke opplagstallet til 6500, og dette er nådd. Vi ville komme som innstikk i en større avis og nå fram til også nordmenn, dette har vi fått til. Og vi ønsket flere ansatte, noe som også ble oppnådd. Så er spørsmålet: Hva nå?

Utrop skal bli bedre på journalistikk. Vi skal gjøre mer og bedre gravejournalistikk selv om dette er krevende både tidsmessig og økonomisk. Vi må få flere sider i avisen. Og vi må gå til neste steg i utviklingen. Det er en internasjonal tv-kanal. På femårsjubileet til Utrop ber vi kulturministeren om å bidra til å få dette til.

Kjære Trond Giske, nå har Ap og Kulturdepartementet en ypperlig anledning til å vise at dere tar mangfoldet på alvor. Vi har ikke sett noen nevneverdige investeringprosjekter etter endt Mangfoldsår 2008. Du etterlater ingen minnesmerker i det flerkulturelle Norge, men du har mulighet til å endre dette. En internasjonal og alternativ tv-kanal hvor kvalitetsstoff kan sendes. Et alternativ til Hollywood produksjoner. Et alternativ til majoritets-tv-kanalenes jerngrep om diskusjonen om det flerkulturelle Norge. Du har mulighet til å gjøre noe nå.