- Hele frivilligheten risikerer å miste troverdighet

Risikerer å bli svartmalt

Flere personer aktive i frivillighets- og integreringsarbeidet hevder innvandrerorganisasjonene kan få et kraftig problem med troverdighet i kjølvannet av medlemsjukssaken, og at saken kan misbrukes mot organisasjoner som har et rent rulleblad.

En lang og nådeløs uke for Pakistansk Velferds Organisasjon kan ende i rettslig etterspill for foreningen etter avsløringene om angivelig juks med medlemstall og seminarmidler, samt Høyre-politikeren André Oktay Dahls politianmeldelse av det gamle og nåværende styret i foreningen.

Flere frykter nå at avsløringene kan skape mer negative holdninger overfor organisasjoner og frivillige som jobber tett med og for innvandrermiljøene. Ap-politiker Elvis Chi Nwosu er sterkt kritisk til at enkelte vil slå politisk mynt på hele saken.

 – Alle innvandrerne gjøres ansvarlig for hva en gruppe gjør, mens nordmenn som jukser betraktes som individer, hevder han.

Uttalelsen er riktig morsom. Han vil han ta vekk støtten fra innvandrerorganisasjoner generelt.

Nina Dessau om Høyres André Oktay Dahl

 Viktig å se forskjellene

Leder i Antirasistisk Senter, Kari Helene Partapuoli, er for en granskning av Pakistansk Velferdsorganisasjon.

– Juks i medlemsorganisasjoner er en alvorlig sak. Frivillige i Norge gjør en stor innsats, og det er viktig at de som jukser blir tatt. Ellers risikerer hele frivilligheten å miste troverdighet – ikke bare innvandrerorganisasjoner.

Samtidig er hun helt uenig i at denne ene saken bør få konsekvenser for andre organisasjoner som ligner.

– At en organisasjon jukser, betyr ikke at andre organisasjoner gjør det samme. De andre organisasjonene må ha en viss rettssikkerhet og skal bedømmes for egen drift og ikke andres, sier hun.
 
Partapuoli mener innvandrerorganisasjonene er veldig forskjellige.

– Jeg anser det som viktig å fokusere på det positive organisasjonene gjør. Akkurat nå fremstilles de som einstøinger som jobber isolert og som jukser, noe som ikke er et rettferdig bilde, for det er mange som gjør en god jobb.

Gir stigmatisering

Skribent og styreleder i Global Migrants for Climate Action, Nina Dessau, beskriver saken som “beklagelig”, og mener at man må finne ut hva som har skjedd. Samtidig advarer hun mot at overskrifter om en eventuell etterforskning av Pakistansk Velferds Organisasjon skal brukes til å selge aviser.

– Flesteparten av de svært mange gode frivillige organisasjoner som innvandrere driver forblir uomtalt, hevder Dessau.

– I en av TV2-sakene gir Høyre-politiker André Oktay Dahl uttrykk for at affæren må føre til at “offentlige penger må vekk fra innvandrerorganisasjoner og til frivillige organisasjoner som jobber med integrering”. Hva synes du om dette?

– Uttalelsen er riktig morsom. Han vil han ta vekk støtten fra innvandrerorganisasjoner generelt. Som om noen politiker noensinne hadde foreslått å ta støtte vekk fra alle norske organisasjoner, fordi noen jukset. Så begrunner han med å si det ellers hadde vært ”en gavepakke til de som vil bruke dette mot innvandrere generelt”. Men han selv står i først rekke av dem som bruker dette mot innvandrere generelt!

I lys av denne, og saken om Riyo-Rayo-huset i 2006, vil dette føre til mer stigmatisering av foreninger for innvandrere?

 – Generaliseringen er det som fører til stigmatiseringen, ikke sakene i seg selv. Jeg har ennå ikke sett en eneste kommentar om tilfeller av juks som gjaldt etnisk norske hvor det generaliseres til norske organisasjoner, norsk kultur eller lignende.