Pakistansk avis hevder abonnentene betaler kontant

Pakistanske aviser bryter reglene

Norskpakistanske aviser kan ikke dokumentere hvor mange abonnenter de har. Medietilsynet har derfor trukket pressestøtten til samtlige aviser utgitt av norskpakistanere.

En av dem som har mistet pressestøtte er Fazal Hussain, som også er leder for Norges største innvandrerorganisasjon Pakistan Velferds Organisasjon. I årene 2003 til 2006 mottok Hussain mer enn 780.000 kroner i offentlige støtte for å gi ut den pakistanske avisen Quaid. Da han ble bedt om å dokumentere hvor mange abonnenter avisen hadde, klarte ikke Fazal Hussain dette. Dermed ble avisen fratatt all støtte.

Tradisjon
For å få støtte er det et krav at de som abonnerer betaler for avisen via bank eller post. Dette er den eneste måten myndighetene kan kontrollere at et abonnement er reelt bestilt og betalt. Norskpakistanske avisutgivere forsvarer seg med at mange abonnenter betaler kontant, fordi det er tradisjon og en del av den pakistanske kulturen. De hevder blant annet at de deler ut aviser til abonnenter de møter i moskeen.

I tillegg til avisen Quaid har også de pakistanske publikasjonene NGO-Times, Bazgasaht og Al Muslim News mistet pressestøtte fordi det som blir hevdet å være abonnenter ikke selv har betalt for abonnementene i henhold til regelverket. 

Abonnentene våre betaler via bank eller post. Hvorfor kan ikke pakistanere gjøre det samme?

Maria Ho i den kinesiske avisen Tongxun

Innvandrerpublikasjoner kan få opp mot 200 kroner i støtte per abonnent. Avisen Quaid (bildet) drevet av Fazal Hussain har nå mistet pressestøtte på grunn av manglende dokumentasjon. Foto: Ola Gjethammer

Kun pakistanske
Medietilsynet bekrefter at abonnementsrotet utelukkende gjelder pakistanske aviser.

– Det er bare pakistanske aviser som har mistet pressestøtte fordi abonnementsprisen ikke er betalt direkte til bank eller post, sier Jan-Erik Andersen i Medietilsynet.

For at en innvandrerpublikasjon skal få pressestøtte, kreves det at den har minst 400 abonnenter. Den offentlige støtten er imidlertid høy. Noen aviser kan få opp mot 200 kroner i støtte per abonnent. Dersom noen skulle ønske å jukse med et feilaktig antall abonnenter, kan det være penger å tjene dersom det ikke blir oppdaget

Ikke kontant
Maria Ho i den kinesiske avisen Tongxun skjønner ikke hvorfor pakistanske abonnenter angivelig ønsker å betale avisen kontant.

– Alle betaler regninger i banken. Når man kan betale husleie og strømregningen i banken, skjønner jeg ikke hvorfor man ikke også kan betale avisregningen der, sier hun. Tongxun har 600 abonnenter. Stort sett alle er kinesere. Og nesten ingen ønsker å betale kontant.

– Abonnentene våre betaler via bank eller post. Hvorfor kan ikke pakistanere gjøre det samme? spør Maria Ho.

Hun mener kontant betaling blir feil.

– Dette burde ikke være så vanskelig. Man må følge reglene i det samfunnet man bor i. Ellers får man flytte hjem.

Useriøst
I tillegg til å skrive for Tongxun sitter Maria Ho også i et utvalg som gir Medietilsynet råd om hvordan midlene til minoritetspublikasjoner bør fordeles. Hun bekrefter at utvalget har behandlet en del saker hvor abonnementslister ikke tilfredsstiller kravene.

– En del hevder de har 1.000 abonnenter. Jeg skjønner ikke hvordan de får tak i penger fra alle disse når salgene angivelig skjer kontant.

Maria Ho oppfordrer avisene dette gjelder til selv å tenke gjennom hvor seriøst de har opptrådt. Hun synes ikke regelverket om at avisene må dokumentere hvem som er abonnenter, er for strengt.

Anmeldt til politiet
Fazal Hussain er for tiden under politietterforskning for mulig dokumentforfalskning. TV2 avdekket at han som leder for Pakistan Velferds Organisasjon forfalsket underskriften til en pakistansk statsråd og høyesterettsdommer på bilag organisasjonen sendte til Utenriksdepartementet for å få utbetalt støtte til et seminar. Hussain og Pakistan Velferds Organisasjon blir også gransket av Oslo kommune for mistanke om medlemsjuks etter at TV2 avslørte at innvandrerorganisasjonen har mottatt store offentlige tilskudd fra kommunen, Mye tyder på at organisasjonen har langt færre medlemmer enn hva de selv oppgir.

Vil ikke svare
Utrop har flere ganger forsøkt å få en kommentar fra Fazal Hussain til hvorfor han ikke fikk abonnentene til Quaid til å betale via bank, men når vi tar kontakt, svarer Hussain at han er opptatt og at han ikke har tid til å svare på spørsmål.