Derfor har Norge et ansvar

0Shares

Ifølge tamilene har EU, India, USA og delvis Norge bidratt til å gjøre situasjonen deres verre.

Ifølge tamilene er årsakene til at den norsk-meglede
fredsprosessen gikk i vasken både nasjonale og internasjonale aktørers rolle.
Helt siden Sri Lanka ble uavhengig har det vært forhandlinger mellom tamilene
og den singalesiske regjeringen på Sri Lanka om maktfordeling og fred, uten at
dette har lyktes.

Selv om en tredjepart ble involvert som megler og
tilrettelegger fra 2002, var det stor skepsis blant tamilene: Regjeringen på
Sri Lanka kan man ikke stole på. Dette ble bare bekreftet da den nye regjeringen,
som kom til makten i 2005 med president Mahinda Rajapakse, sa opp
våpenhvileavtalen. Ifølge FN er det registrert minst 6500 drepte de
siste tre månedene. Dette kan være toppen av isfjellet. Tamilene anklager Sri
Lankas regjering for folkemord.

Men slik professor Kristian Stokke hevder i denne utgaven av Utrop har
interessene til enkelte stormakter vært med på å styrke den ene parten, noe som
bidrog til at Sri Lankas regjering enklere kunne velge en militær løsning på
den etniske konflikten.

Regjeringsskiftet i India i 2004 med Kongress-partiets Sonia
Ghandi i spissen er en av de viktige årsakene til at fredsprosessen ble
forstyrret. LTTE var anklaget for drapet på Sonias mann Rajiv Gandhi, og
Ghandi-administrasjonen så en mulighet for å slå ned på LTTE.

Det at EU valgte å forby LTTE i Europa under fredsprosessen blir av
forskere betegnet som en forhastet avgjørelse som forstyrret den maktbalansen mellom LTTE og
regjeringen som fredsprosessen var bygget på. Dette ble gjort til tross for at
det nordiske observatørkorpset, SLMM, advarte mot dette.

Bush-administrasjonens med krig-mot-terror agenda satte LTTE på
sin terrorliste og gjorde det lettere å isolere LTTE under fredsprosessen. LTTE
nevner spesielt et forberedelsesmøte før Tokyo-konferansen som ble lagt til
USA og hvor LTTE ikke fikk lov å være med. LTTE nektet derfor å være med på
Tokyo-konferansen.

Så kom tsunamien. Selv om begge parter var enige om å
arbeide sammen for å rehabilitere de rammede områdene gjennom såkalte Post
Tsunami Operational Management Structure (P-TOMS) ble avtalen kjent ugyldig av
høyesterett som mange hevder er like korrupt som resten av rettsystemet.

Norges dobbeltrolle nevnes også som en uheldig faktor. På
den ene skulle Norge være en nøytral megler. Men etter tsunamien kom donorene
sterkere inn i bildet, såkalt co-chairs. Og Norge var et av landene i Co-chairs
sammen med EU, Japan og USA. Og fredsprosessen ble i større grad styrt av
disse. Dermed var Norge i en uheldig dobbeltrolle, både som tilrettelegger og
som del av co-chairs som styrte hvilken retning fredsprosessen skulle utvikle
seg i.

Ifølge tamilene har EU, India, USA og delvis Norge bidratt til å gjøre
situasjonen deres verre. Og derfor har de demonstrert og bedt om å ta ansvar
for å rette opp dette.