Fire ganger så mange fattige innvandrerbarn

Innvandrerbarna er fattigst

Barn av innvandrere er fattige fire ganger oftere enn andre barn.

Barn med innvandrerforeldre er ofte fattige. Omlag hvert tredje barn med minoritetsbakgrunn i Norge er fattig. Det viser Fafo-rapporten “Barnefattigdom i Norge”.

Leder for Oslo SV, Heikki Holmås, mener dette er veldig alvorlig. Han er ikke overrasket over at det er mye verre i Oslo enn andre steder.

– KrF og FrP vil ha kontantstøtte. Men kontantstøtten gjør at kvinner ikke jobber. Derfor blir barna deres fattige. KrF og FrP stemmer mot det som SV foreslår for å hjelpe fattige barn, sier han.

Ikke interessert

Holmås forteller at SV lagde et forslag i fjor for å gjøre livet lettere for de fattige barna i
Oslo. SV ville ha økt barnetrygd for aleneforeldre og familier med
mange barn, gratis halvdagsbarnehage for alle og makspris på
skolefritidsordningen. Forslaget ble nedstemt av byrådet (Høyre og FrP)
med støtte fra Venstre og KrF.

Kontantstøtten gjør at kvinner ikke jobber. Derfor blir barna deres fattige.

Heikki Holmås, leder i Oslo SV

– Dette viser at byrådet ikke er interessert i de fattige barna, mener Holmås.

UNDERSAK 1

Jobb er det viktigste

Byrådsleder i Oslo Erling Lae (H) mener det er flere fattige familier i Oslo fordi innvandrerne kommer hit først. Lae mener det viktigste tiltaket er at folk får jobb. Da blir det ikke så mange fattige.

– Vi tror på det kinesiske ordtaket: Gi noen en fisk, og han blir mett hele dagen. Lær noen å fiske, og han blir mett hele livet, sier Lae.

Han mener at Oslo Byråd gjør en god jobb for de fattige.

UNDERSAK 2

Barna trenger hjelp fra staten

Ragnhild Kristiansen, leder i Aleneforeldreforeningen, er bekymret for de fattige barna.

– Barn vil ikke skade foreldrene. De sier ofte nei takk til bursdager og andre ting fordi de vet at foreldrene ikke har penger.

Hun vil ikke at politikerne skal kutte i barnetrygd, kontantstøtte eller andre sosiale ordninger.

– Gratis SFO og billigere aktiviteter etter skoletid er også viktig, sier hun.

Faktaboks
Ifølge rapporten “Barnefattigdom i Norge” er barn med minoritetsbakgrunn spesielt utsatt for å vokse opp i fattigdom. Omlag hvert tredje barn med minoritetsbakgrunn i Norge vokser opp i fattigdom i dag.
Rapporten er laget av den samfunnsvitenskapelige forskningsstiftelsen Fafo.

Fattigdommen rammer spesielt familier i osloområdet. Bydeler med høy andel innvandrerfamilier som Søndre Nordstrand, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka, blir spesielt trukket fram i rapporten. Antall fattige barnefamilier har økt fra 50.000 i 2000 til 85.000 i 2006.