– Regjeringen svikter de svakeste

- Det er påfallende at humanitært arbeid blir kontroversielt med en gang det handler om papirløse, mener Norsk Folkehjelp.

Peter Eide, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, mener
politikerne er i ferd med å miste menneskeligheten ved å kritisere
Kirkens Bymisjon for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter.


Det er påfallende at humanitært arbeid som organisasjoner ellers roses
for, blir kontroversielt straks dette arbeidet rettes mot papirløse. Vi kan ikke
presse folk ut av landet ved å nekte dem legehjelp. At dette i det hele
tatt debatteres, viser at vi er i ferd med å miste anstendigheten og
menneskeligheten i asylpolitikken, sier Petter Eide.

Den stadig
voksende gruppen som står uten grunnleggende rettigheter, bekymrer Eide. Han mener problemet er i ferd med å endre seg fra et
politisk problem, til å bli et humanitært og menneskerettslig problem.


At private organisasjoner må steppe inn for å lindre menneskelig lidelse
i vårt eget land, burde være en vekker for regjeringen. Når regjeringen
svikter de svakeste blant oss, de som allerede har minst, da må
humanitære organisasjoner trå til. Det er vår viktigste oppgave,
sier Eide

– Vanskeliggjør retur
Statssekretær Libe Rieber-Mohn i arbeids-og inkluderingsdepartementet mener at slike tilbud som Kirkensbymisjons helsesenter vanskeliggjør frivillige returer.

– Alle tiltak som bidrar
til at personer som oppholder seg ulovlig i landet forlenges, bidrar til å
vanskeliggjøre frivillige returer.
Alle som har fått avslag på sin asylsøknad, får tilbud om
å bo på ventemottak som har helsetilsyn tre ganger i uken, sier Rieber-Mohn.