Nordland vil ha 10 000 innvandrere

Per Eidsvik, rådgiver i Nordland fylkeskommune mener fylkeskommunen trenger 10 000 innvandrere
Foto: oljefeltet.no
- Ei målsetting kunne vært å si at vi skal ha 10 000 til Nordland i løpet av de neste fem åra. Og da snakker jeg om nettoinnvandring, sier Per Eidsvik som er rådgiver i Nordland fylkeskommune.
0Shares

– Dette kan høres ut som et stort tall, men sett i forhold til resten av landet er det ikke det, understreker han.

Tall som viser at kommunene i Nordland og på Helgeland har en langt lavere andel innvandrere enn landsgjennomsnittet.

I 1987 fikk RV-politiker og seinere Klassekampen-redaktør Jon Michelet
mye kjeft for å ha sagt at Norge trengte «en million innvandrere i vår
tid». Men i dag er dette et realistisk anslag, ifølge Eidsvik.

– Ser vi fram mot 2030 ser antallet ut til å ligge omtrent der, sier han til Helgelands Blad.

Eidsvik påpeker at få helgelandskommuner driver internasjonalt arbeid gjennom vennskapsbyer i utlandet.

– Dette er ikke imponerende. Et fåtall av ordførerne og rådmennene ser
på internasjonalt arbeid som et prioritert område. Det kan være et
handikap i forhold til rekruttering, sier han.