Vaklende inkludering

0
Regjeringsforhandlingene ble avsluttet nylig. Soria Moria-erklæringen viser at den rødgrønne regjeringen vil føre en restriktiv asylpolitikk. Regjeringen vil blant annet heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.

Politiet ønsker mer tillit

0
Politiet håper dialog og oppsøkende virksomhet vil føre til økt tillit hos minoritetsungdommer. – Dette har vi etterlyst lenge, sier OMOD-leder Akhenaton de Leon.

– Regjeringen svikter de svakeste

0
- Det er påfallende at humanitært arbeid blir kontroversielt med en gang det handler om papirløse, mener Norsk Folkehjelp.

Notiser

0
Notiser: Innenriks: Larvik best for flyktninger Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet er Larvik kommune den beste i flyktningspolitikk. Det er særlig bra at kommunen har eget...

Ny strategi mot narkosalg

0
Uteseksjonen satser nå sterkt på nye virkemidler i kampen mot narkotikasalg i hovedstaden. De ansetter blant annet en spesialist på dialog med belastede miljøer i flerkulturelle byer for å angripe problemet fra en ny vinkel.

For lite bistandspenger til matproduksjon

0
For 30 år siden brukte Norge nesten 30 prosent av bistandspengene på matproduksjon i utviklingsland. Idag er den kun på tre prosent, mens matkrisen er verre enn på lenge, ifølge tall fra FN.

Vil rekrutere minoriteter til Ski- VM

0
I 2011 har Oslo Ski-VM. Nå vil de ha frivillige innvandrere til å jobbe der. De får hjelp av organisasjoner og personer som kjenner mange innvandrere.

Fanget i Guds hus

0
Utlendingsnemnda (UNE) opprettholder sitt krav om å få Fozia og Abbas Butt ut av landet. Nå har søskenparet sittet seks måneder i kirkeasyl i Holmlia kirke i påvente av at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen skal behandle saken.

Identitetsløse asylsøkere får legehjelp

0
Den 27. oktober åpner Kirkens Bymisjon et gratis helsesenter for asylsøkere som står utenfor det norske velferdsystemet. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå er det hele 18 000 i denne gruppen. De fleste bor i Oslo-området.

Innvandringsdepartement til begjær og besvær

0
Allerede til neste år kan vi få et eget departement for innvandrings- og integreringssaker. Spørsmålet er på hvem sine betingelser, og hva slags politikk de vil føre.