Taperne i asyldebatten

Det ble arrangert demonstrasjon mot regjeringens asylpolitikk tidligere i år.
Asylsøkerne er taperne i Soria Moria II. De rødgrønne går inn for en strengere asylpolitikk.
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Under hele valgkampen hørte vi om asylsøkere, og fikk inntrykk av at de nærmest var i ferd med å invadere Norge. I en tv-debatt fortalte utenriksminister Jonas Gahr Støre at det er 20 millioner mennesker på flukt i verden. Det viser at «asylstrømmen» ikke består av lykkejegere som vil utnytte det norske velferdsystemet.

Frihetsberøvelse
Den samme regjeringen snakker nå om internering av de som har fått avslag på søknaden sin, men prøver å gjemme seg bak ord som «frihetsberøvelse».

Mens regjeringen flekser sine muskler for å vise folk at de er like tøffe som Fremskrittspartiet i asylpolitikken, får de ros av Frp. Når Frp begynner å gi ros istedenfor ris i asylpolitikken, er det grunn til bekymring. Bekymringen er at Norge er i ferd med å forlate sin humanitære tilnærming i asylpolitikken.

Bekymringen er at Norge er i ferd med å forlate sin humanitære tilnærming i asylpolitikken.

Håpløst for papirløse
Samtidig viser tall fra Statistisk sentralbyrå at det bor omtrent 18.000 papirløse innvandrere i Norge. Mange har fått avslag på sine asylsøknader, men kan ikke returneres til hjemlandet på grunn av krig eller konflikter.

Mange av de ureturnerbare har helseproblemer, noen alvorlige skader. Nå åpner Kirkens Bymisjon et helsesenter for å hjelpe disse menneskene. Helsesenteret må ha skjult adresse og ikke engang pressen fikk adgang til et møte organisasjonen hadde om senteret.

Uviss skjebne
Samtidig får Kirkens Bymisjon kritikk av statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun mener at slike tilbud vil hindre retur av asylsøkere som har fått endelig avslag.

Vi ser også at et søskenpar har søkt kirkeasyl i Holmlia kirke. De har fått avslag av Utlendingsnemda, til tross for at de er er født og oppvokst i Norge. Skjebnen til mange ureturnerbare blir en trist tilværelse, der de må leve i skjul og redsel.

Vurder amnesti
Mange retrunerer ikke selv om regjeringen strammer inn regelverket og setter igang tiltak som «frihetsberøvelse».

Kanskje er det mer humant å gi amensti til mange av disse, som skal bli i Norge uansett.