Lærer om rettigheter på asylmottak

Viktig for alle: Gjøa Orheim og Lionel Giriteka var på menneskerettighetskurset på Hvalstad asylmottak. Begge er enig om at kurset burde være obligatorisk i skolen
Foto: Isabell Sterling
23 ungdommer fra forskjellige land lærte om menneskerettigheter i høstferien. Kurset var på Hvalstad asylmottak sør for Oslo.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

 

Deltakerne var unge asylsøkere fra Skedsmo asylmottak og Hvalstad mottak. Det var også elever fra Nesbru videregående skole på kurset. Det er Menneskerettighetsakademiet, Hero AS og Hvalstad mottak som holder kurset.

Menneskerettighetene er like for alle. Rase, kjønn, religion og alder betyr ingen ting. Alle har de samme rettighetene.

Overraskelse
Gjøa Orheim (19) tok kurset. Hun forteller at nesten bare de norske ungdommene hadde hørt om FN og menneskerettighetserklæringen.

Å nekte folk kunnskap er også en måte å undertrykke dem på.

– De fleste her i Norge har hørt om Verdenserklæringen om Menneskerettigheter. De tror at alle andre også vet hva det er. Men ikke alle vet det. Det er en overraskelse for norsk ungdom, sier hun.

Lærer om konflikter

Sammen med 22 andre ungdom har hun vært med på en ukes kurs i menneskerettigheter. Deltakerne er ungdom fra Afghanistan, Sri Lanka, Burundi, Somalia, Eritrea, Iran og elever fra Nesbru videregående skole.

Ungdommene lærer om de internasjonale menneskerettighetene og demokrati. De skal samtidig lære seg konflikthåndtering. Ungdommene har gruppearbeid, øvelser, samtaler og diskusjon.

– Selv om noen av ungdommene ikke skulle få opphold her i Norge, lærer de ting som er viktige senere i livet, sier Eugenia Khoroltseva, prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet.


Undertrykking

Lionel Giriteka (16) kommer opprinnelig fra Burundi og har vært i Norge i 2 år.

– Det var en kamerat som anbefalte meg å gå på kurset. Jeg er veldig glad for at jeg har deltatt. Jeg var ikke klar over mine rettigheter. Å nekte folk kunnskap er også en måte å undertrykke dem på. Det vi har lært her på kurset vil jeg bære med meg vider i livet, sier han.

Han synes det han lærte om konflikthåndtering var spesielt nyttig.

– Hvis man ikke forstår hva konflikten er, kan man jo heller ikke løse den. Å lære forskjellige måter å løse et problem på, er bra for alle å lære seg, sier Lieonel.

Mange sier at de liker kurset. Flere unge asylsøkere har sagt at det er viktig å lære om Verdenserklæringen om Menneskerettigheter og møte norske ungdom. Også norsk ungdom liker kurset. De mener at det burde være obligatorisk for skoleelever.

Fakta:

Om FN og menneskerettighetene

De forente nasjoner (FN) er en internasjonal organisasjon som ble startet 24. oktober 1945. Den skal stoppe krig og være et sted for dialog mellom landene. FN har 192 medlemsland.

Verdenserklæringen om Menneskerettighetene ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1948.

Noen punkter fra erklæringen:

Artikkel 1
Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. […]

Artikkel 3
Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 4
[…] Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Spørsmål til artikkelen (svar på side 23):

Hva er en asylsøker?

Hvem deltok på kurset?

Hva syntes folk om kurset?