Står skrevet i stjernene

For mange ulike folkeslag er astrologi fortsatt viktig. Tegningen viser stjernetegn fra 1600-tallet slik de var risset i tre.
Foto: Wikipedia Commons
Har du mistet nøklene dine? Eller lurer du på hvilken dato det er best å gifte seg? Svaret er ikke lenger unna enn en telefon til spåmannen Henning Hai Lee Yang eller til hindutempelet på Ammerud i Oslo.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

I vitenskapelige miljøer regnes astrologi som pseudovitenskap eller overtro. Astrologihistorikere tidfester gjerne astrologiens opprinnelse til da mennesket begynte å studere himmelen.

De første astrologiske opptegnelser stammer fra Mesopotamia mellom 1000 og 2000 år før Kristus. Astrologien har fulgt menneskene fra de første kulturene begynte å følge med i solens og månens sammenheng med naturens gang, dyrenes bevegelser og jordbrukets sykluser.

– Viktig rolle
Også i dagens Norge spiller astrologien en sentral rolle i mange menneskers liv. Guru ved Ammerud hindutempel, Amirthalingam Sivaloganathagurukall, forteller at de fleste som tar kontakt for å få lest sitt horoskop gjør det i forbindelse med en viktig avgjørelse i livet slik som inngåelse av ekteskap eller investeringer. 

Jeg har en sterk intuisjon og føling med ting.

Henning Hai Lee Yang, astrolog

– Ifølge hinduismen er det viktig å føre slekten videre. Å inngå ekteskap er det samme som å bli et komplett menneske. Nettopp derfor er det viktig å finne en ektefelle som har et horoskop som harmonerer med den som skal gifte seg, forteller Sivaloganathakurukall.

Kan du utifra et horoskop fortelle at to mennesker ikke burde gifte seg?

– Jeg kan se om to mennesker ikke passer så godt sammen. Jeg forteller at de burde se opp for ulikhetene, og nevner eventuelle problemer i ekteskapet de burde være oppmerksomme på. Folk kommer også til meg for å få råd om gunstige tidspunkt for å investere på, eller for å få lest fremtiden via håndanalyse. Eller rett og slett løse andre personlige problemer, sier han.

Hvor viktig er astrologi for hinduene?

– Det er ikke slik at folk ikke greier å ta selvstendige avgjørelser, men noen ganger er det greit å få råd om hva som eventuelt kan komme til å skje. Horoskopet blir brukt som en rettledning og råd. Du selv velger om du vil følge eller ikke, sier han.

Sivaloganathakurukall sier de fleste som besøker tempelet er hinduer, men også etnisk norske kommer dit.

– Vi tar imot alle som ønsker å komme hit av forskjellige grunner. Det at jeg kan lese horoskop og spå er en gave som ikke må misbrukes, jeg kan derfor ikke ta imot betaling. Hvis jeg gjør det kan denne gaven bli borte, sier hinduguruen.

Tusenårig tradisjon
Astrologien har hatt mye å si for asiater, og særlig kineserne, som drev med astrologi allerede for 4000 år siden. Den tolvdelte dyrekretsen som brukes i dag, ble utarbeidet av babylonerne cirka år 450 før Kristus.

Henning Hai Lee Yang er kanskje Norges mest kjente spåmann eller astrolog. Han forteller at astrologi bare er en av mange metoder han har for å se inn i framtiden.

– Jeg tar i bruk mange metoder. Astrologi er som en veiviser over hvilke valg man kan ta i livet. Det er opp til vedkommende å følge det eller ikke, sier Yang.

Ønsket om å se inn i framtiden eller få lest sitt horoskopet er ikke kulturelt betinget, mener Yang.

– Det varierer sterkt fra folkegruppe til folkegruppe. Men det ligger jo i den menneskelige natur å være nysgjerrig. Og enkelte ganger når man skal treffe viktige avgjørelser kan det være greit for noen å gå til slike som meg for å få hva jeg kaller et ”kart” over hva som kommer til å skje.

Hjalp Scandinavian Star-passasjer
Yang vil ikke fortelle hvor mange henvendelser han får, men at han lager både dagshoroskoper og årshoroskoper.

Du er jo også synsk og kaller deg selv verdens beste spåmann?

– Nå er det ikke jeg som har gitt meg selv den tittelen, men jeg ble kalt verdens beste spåmann av BBC. Hvorvidt jeg er synsk eller ikke synsk. Jeg har en sterk intuisjon og føling med ting. Dessuten bruker jeg forskjellige verktøy til hjelp, som I Ching, som er et orakelsystem som kan forutsi ting.

– Med dette systemet kan jeg for eksempel finne en bortkommen gjenstand. Jeg kan også bruke min egen intuisjon for å se ting.

Hva gjør du hvis du ser dødsfall eller ulykker i framtiden?

– Hvis jeg kan få et menneske til å unngå ulykker eller en farlig situasjon, så gjør jeg det. For eksempel var det en dame som skulle ut og reise med en båt, og jeg ante fare og ba henne la være å reise. Hvis hun absolutt ikke kunne unngå båtturen, måtte hun holde seg våken og sørge for å få nok oksygen.

– Hun tok til seg mine råd, og hun var den siste som ble reddet opp av vannet etter brannen på Scandinavian Star.

Men er det ikke slik at man ”mister” evnen hvis man tar betalt for å hjelpe mennesker på denne måten?

– Jeg tar ikke nødvendigvis betaling hver gang. Og nei, jeg tror ikke det er slik at man mister sine evner hvis man tar i mot penger. 

FAKTA:

Vestlig astrologi: De 12 stjernetegnene, som til sammen danner zodiaken eller dyrekretsen, er en tenkt sirkel rundt jorden, hvor vi observerer solens, månens og planetenes bevegelser. Denne sirkelen deler vi inn i 12 like store deler, og hver del har fått navn etter et av stjernebildene som kan observeres i denne sirkelen. Disse 12 delene av sirkelen rundt jorden er de 12 ”stjernetegn”.

Kinesisk astrologi er basert på 12 dyretegn – rotte, okse, tiger, hare, drage, slange, hest, geit, ape, hane, hund og gris. Med fem elementer: metall, vann, tre, ild, jord.

I indisk astrologi forholder man seg til syv planeter på samme måte som man forholder seg til syv chakra og syv farger i regnbuen med 27 stjernetegn og 12 fødselstegn. Hver stjerne har hver sin måte å være på, med hver sin skapelse og hver sin gud.

Astrologi brukes i dag først og fremst til å lage personlige fødselshoroskoper. Enten man bruker den vestlige, kinesiske eller indiske versjonen.