Økt momsgrense stimulerer sosial dumping

Sjelden pause: utenlandske lastebilsjåfører som kjører i Norge har færre pauser og må ofte neglisjere sikkerhetsstandarden for å være konkurransedyktige, viser nye funn fra Transportøkonomisk institutt.
Yrkestrafikkforbundet mener en heving av grensen for momsplikt stimulerer sosial dumping i transportnæringen.

– En heving av grensen for momsplikt fra 50 000 kr til 150 000 kr, slik regjeringen har foreslått, vil i praksis føre til skattefritak for utenlandske selskaper på transportoppdrag i Norge. Grensen burde senkes til null slik at alle som driver transportvirksomhet i Norge stilles likt, hevdet Yrkestrafikkforbundet under en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité mandag. 

Forbundet viser til at danskene har innført momsgrense ”null” for kabotasjekjøring med turbuss, nettopp for å hindre konkurransevridning i forhold til utenlandske selskaper som driver transportvirksomhet i Danmark.

Flere arbeidslige norske yrkessjåfører
Forbundet viser også til at det nå er 2300 arbeidsledige yrkessjåfører her hjemme mens transportmarkedet vokser kraftig

– I Norge er utenlandske selskaper som unnlater å betale moms og andre avgifter og med lønnskostnader som bare er en brøkdel av norsk nivå, i ferd med å overta store deler av transportmarkedet. I turbussmarkedet er det utenlandske innslaget så stort at det er en trussel mot transportberedskapen. Dette betyr at hvis for eksempel toget står, er det en utfordring å få tak i busser på kort varsel, skriver forbundet på sin hjemmeside.