Oppfordret til deltakelse i Heimevernet

Heimevernssoldater under øvelse. I går ble det kjent at ytterliggående miljøer har oppfordret islamfiendtlige personer til å tjenestegjøre i styrken via sosiale medier.
Foto: flickr.com/Heimevernet
Et ytterliggående miljø har via Facebook oppfordret islamfiendtlige personer til å gå inn i Heimevernet. Institusjonen selv forsikrer at de har gode utvelgelsesrutiner.

Forsvarsansatte skal ha varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om saken, melder Nettavisen.

Videre skal PST ha innledet undersøkelser i kjølvannet av bekymringsmeldingen, skriver Dagsavisen og Hate Speech International (HSI).

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag kan jeg si at vi har en økende bekymring knyttet til islamfiendtlige miljøer i Norge, sier informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, til Nettavisen.

I Facebook-oppdateringen PST nå ser nærmere på, heter det blant annet:

Heimevernet/Heimevernet kan være organisasjonen du går inn i for å gjøre ditt for i bekjempe Islam i Norge. De hører ikke hjemme her hos oss, og bør hjelpes til å forlate vårt land. 

Sorteres gjennom førstegangstjenesten
Sjef for kommunikasjonsseksjonen i Heimevernet og obersløytnant Nils Arne Skaret sier til utrop.no at alle som kommer til Heimevernet har gjennomført førstegangstjeneste.

 
Foto : Forsvarets Mediesenter

– For disse innebærer dette en relativt god seleksjonsprosess og sikkerhetsklarering. I tillegg gjennomfører vi en rutinemessig sjekk av alt personell før de kommer inn i Heimevernet, noe som gjøres i HV-nemnda.

Hva har dere gjort annet enn varslingen til PST og hva kommer dere til å gjøre videre?

– Vi har ikke vurdert ytterligere tiltak per nåværende tidspunkt, svarer Skaret til utrop.no via e-post.