Delte meninger om undersøkelsen blant politifolkene

Stor undersøkelse blant minoritetspoliti

Politifolk med minoritetsbakgrunn vekker oppmerksomhet både innad i politiets egne rekker og i møte med publikum. Nå skal det undersøkes hvor godt flerkulturelle politifolk trives på jobben og om de møter fordommer og negative holdninger hos kolleger.

Undersøkelsen er den første i sitt slag. Aldri tidligere har utfordringer knyttet til det å være politi med minoritetsbakgrunn her i landet blitt kartlagt i stor skala. Politifolk med minoritetsbakgrunn er lett synlige og har få eller ingen muligheter til å gjemme seg bak uniformen. Til det er det altfor få politifolk med minoritetsbakgrunn. På landsbasis finnes det rundt 100 politifolk med en annen bakgrunn enn etnisk norsk. I disse dager mottar de et spørreskjema med en rekke ulike spørsmål.

– Vær ærlige
Minoritetsombud i Oslo-politiet, Navjot Kaur Sandhu, synes det er bra med en slik undersøkelse og håper politifolk våger å være ærlige.

– Dersom noen har opplevd fordommer som følge av bakgrunn håper jeg de tør si ifra, og ikke pakker inn sannheten for å være lojale mot etaten, sier hun.

Ny undersøkelse skal kartlegge trivsel på jobben blant minoriteter i politiet.
Foto : Scanstockphoto

Dersom vi finner noe å sette fingeren på, er det også positivt.

Som ombud opplever Sandhu at politifolk gjerne er ærlige på tomannshånd, men at de vegrer seg mer for å ta opp vanskelige ting med overordnede.

Mange blikk
En politiuniform tiltrekker seg utvilsomt mange blikk. Når betjenten inni uniformen ikke er etnisk norsk, vekker det ekstra stor oppmerksomhet.

– Blikkfanget forsterkes når innholdet i uniformen ikke er det man er vant til å se. Flerkulturelle politifolk tiltrekker seg mye oppmerksomhet både innad i etaten og utad, sier Navjot Kaur Sandhu.

Hun opplever dette selv. Går hun på dagligvarebutikken på Stovner i Oslo i sivil, er det ingen som ser på henne. Går hun derimot i uniform, kikker både etnisk norske og personer med minoritetsbakgrunn. Selv om ikke alle er like komfortable med denne oppmerksomheten, er det også mye som er positivt.

– Jeg får mange tilbakemeldinger fra kolleger med minoritetsbakgrunn som trives med den anerkjennelsen de får i møter med publikum. Personlig har det vært en trivselsfaktor at jeg har fått beholde min orginalitet i uniform, sier Navjot Kaur Sandhu.

Forventning til bakgrunn
Mange har en forventning om at alle med minoritetsbakgrunn har et bevisst forhold til sin bakgrunn. Men slik er det ikke.

– Det er en illusjon å tro at etniske minoriteter er en homogen gruppe. Noen har opplevd fordommer på kroppen, andre har det ikke. Noen velger å bruke seg selv som minoritet, mens andre ikke har noe ønske om dette, sier Sandhu, som selv opplevde å bli en slags fasit for alt som hadde med kultur og religion å gjøre da hun gikk på Politihøgskolen og var den eneste i klassen med minoritetsbakgrunn.

Foreldrene hennes kommer fra India og Navjots verdier er påvirket av dette, men selv anser hun seg for å være norsk, ikke norsk-inder.

Hun forteller at mange kolleger er positive til undersøkelsen og ser den som et verktøy til å kartlegge realiteten, mens andre ikke ser noe behov for en slik undersøkelse siden de ikke har noe ønske om å bli stemplet som minoritet.

Kjente seg igjen
Det var politimann Dara Nazari i Bergen som fikk ideen til å undersøke hvordan politifolk med minoritetsbakgrunn trives på jobben.

– Jeg fikk ideen etter å ha deltatt på en konferanse hvor engelske kolleger snakket om sine erfaringer med å ha etnisk minoritetsbakgrunn i britisk politi. Jeg kjente meg igjen i mye av det de sa. Nå skal det bli interessant å se hvordan norske minoritetstjenestemenn har det i etaten og hvordan de tenker og trives som politifolk, sier Nazari.

Som medlem av likestillingsutvalget i Politiets Fellesforbund fikk han dem med på å lage en trivselsundersøkelse.

Må bevise at man er god

I likhet med sin kollega i Oslo mener Dara Nazari at økt synlighet kan være en utfordring for politifolk med minoritetsbakgrunn.

– Man er synlig og blir sett uansett hva man gjør, og må bevise at man er god hele tiden. Som ny i etaten er det litt stress å måtte bevise at man klarer oppgavene på samme måte som sine etnisk norske kolleger, sier Nazari.

Vinn-vinn situasjon
Undersøkelsen inneholder også spørsmål som går på oppfølgingen enkelte har i forkant av opptaket til Politihøgskolen.

– Jeg er spent på resultatet. Dersom det viser seg at det ikke er noen store utfordringer knyttet til det å være politi med minoritetsbakgrunn, er det positivt. Og dersom vi finner noe å sette fingeren på, er det også positivt, siden undersøkelsen gir oss mulighet til å gjøre noe med det, sier Dara Nazari, som har jobbet i politiet i sju år. Han var den første politibetjenten i Hordaland med minoritetsbakgrunn. I dag er det fire. Alle jobber i Bergen.