Lange køer til norskkurs i Oslo

Tall fra Utdanningsetaten i Oslo viser større pågang til norskkurs enn noensinne. I hovedstaden venter 1300 elever på plass. 500 elever står på ventelisten til Rosenhof skole.

Å være en leder

0
USAs president Barack Obama kommer til Oslo for å motta fredsprisen. Aldri før har det blitt knyttet så store forventninger til en leder. Det er ikke...

Utrop retter

0
I saken “Mangfoldsåret 2008 best for de etablerte”, I Utrops utgave 15 skrev vi i faktaboksen feilaktig at de 36,2 millionene man fikk i...

Hjemmeværende kvinner – en glemt gruppe

0
Egentlig skulle jeg skrive om Obama som kommer til Norge om noen uker. Men så kom jeg på bedre tanker. Jeg bestemte meg for å skrive om hjemmeværende innvandrerkvinner i Norge.

Notiser II

0
Abid Raja kan bli nestleder i Venstre Partiet Venstre skal nå finne nye ledere. Flere lokallag vil ha Raja som nestleder, ifølge VG Nett. Han...

Utrop for 5 år siden

0
Innvandrere mobbes på jobb Innvandrere møter ofte en svært barskt arbeidsmiljø, viser en rapport fra Arbeidstilsynet.   Publisert: 10.11.05 08:41 Ikke-vestlige arbeidstakere mangler arbeidsavtaler, og mange blir mobbet og...

Nytt håp for Abbas og Fozia Butt

0
Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) skal nå behandle søskenparets sak mot den norske stat.

Innvandrerkvinner lærer om rettigheter

16. oktober begynte Juridisk fakultet i Oslo et nytt prosjekt. De reiser rundt og gir informasjon til kvinner om deres rettigheter.

Faktaboks: Politiundersøkelse

0
* Nå skal det kartlegges hvordan politifolk med etnisk minoritetsbakgrunn har det på jobb.* Trivselsundersøkelsen er den første i sitt slag blant denne sammensatte gruppen av politifolk.* Spørreskjema sendes til 100 politifolk.* Resultatene er klare til våren neste år.* Undersøkelsen er et samarbeid mellom likestillingsutvalget i Politiets Fellesforbund og Universitetet i Bergen.

Naboforsoning som gleder Vesten

0
Tyrkias offisielle diplomatiske anerkjennelse av Armenia bringer landet enda et skritt nærmere EU. USA, Frankrike og andre vestlige stormakter applauderer tyrkernes beslutning, og det med god grunn. For Vesten tjener på en tyrkisk tilnærming.