Utrop retter

I saken “Mangfoldsåret 2008 best for de etablerte”, I Utrops utgave 15 skrev vi i faktaboksen feilaktig at de 36,2 millionene man fikk i tilskudd ble bevilget av tre personer som satt i sekretariatet.

Det riktige er at tre millioner gikk til Mangfoldsårets sekretariat og egne tiltak. Det var disse midlene
sekretariatet hadde til gjennomføring av seminarer, konferanser, samt møte- og
reisevirksomhet. Kun et lite beløp var til fordeling.

Resten av pengene gikk blant annet til samisk kultur, prosjekter for kulturelt mangfold fordelt av Kulturrådet, Stiftelsen Horisont (Mela), samt flerspråklig bibliotek og andre flerkulturelle tiltak.