Hvorfor kommer ikke gode hjerner til Norge?

0
Norge skviser vekk godt tiltrengt kompetanse som kunne vært til nytte, mener kommentarinnsenderen.

Innvandrernes stemmer er viktige

0
Ifølge Statistisk sentralbyrå har 10,08 prosent av befolkningen i Norge minoritetsbakgrunn. Men hvem taler deres sak?

Innvandrere Norges nye kvener

0
Kvenenes historie i Norge er en historie om undertrykking. Kilder Utrop har snakket med, trekker paralleller til situasjonen for dagens innvandrere med negativ medieomtale og fornorskningspress.

Innvandrere i risikosonen for svineinfluensa

0
Pandemi.no anslår at 175 000 kan ha blitt syke av svineinfluensa i Norge. Hvor mange innvandrere som er i risikogruppen, vites ikke. Men med en overvekt av ikke-vestlige innvandrere som har type 2-diabetes, er mange i risikosonen.

Lange køer til norskkurs i Oslo

Tall fra Utdanningsetaten i Oslo viser større pågang til norskkurs enn noensinne. I hovedstaden venter 1300 elever på plass. 500 elever står på ventelisten til Rosenhof skole.

Å være en leder

0
USAs president Barack Obama kommer til Oslo for å motta fredsprisen. Aldri før har det blitt knyttet så store forventninger til en leder. Det er ikke...

Svar på ukens spørsmål

0
1. Kvinnene får informasjon om rettigheter. 2. Innvandrerkvinner. 3. Diskriminere betyr å behandle urettferdig. 4. Det var Seleihi Djamai i Det Islamske Forbundet som hadde ideen. 5. De kjører buss. 6....

Lubna – en typisk bergenser

0
Hun kommer fra Åsane i Bergen, tror på sosialdemokratiet og er gift med en nordmann. Lubna Jaffery Fjell (29) er typisk norsk. Nylig tiltrådte hun som statssekretær for Kultur- og kirkedepartementet, og er den eneste med ikke-vestlig bakgrunn i regjeringen.

Utrop retter

0
I saken “Mangfoldsåret 2008 best for de etablerte”, I Utrops utgave 15 skrev vi i faktaboksen feilaktig at de 36,2 millionene man fikk i...

Hjemmeværende kvinner – en glemt gruppe

0
Egentlig skulle jeg skrive om Obama som kommer til Norge om noen uker. Men så kom jeg på bedre tanker. Jeg bestemte meg for å skrive om hjemmeværende innvandrerkvinner i Norge.