Har startet kveldskurs og åpnet ny filial for å ta av for den økte pågangen

Lange køer til norskkurs i Oslo

Tall fra Utdanningsetaten i Oslo viser større pågang til norskkurs enn noensinne. I hovedstaden venter 1300 elever på plass. 500 elever står på ventelisten til Rosenhof skole.
Adam Daniels og Kristian Mendoza
Latest posts by Adam Daniels og Kristian Mendoza (see all)

Den store pågangen skyldes kommunens satsing på rekruttering til norskkurs gjennom prosjektet “Krafttak for norskopplæring” og det faktum at mange mister retten til gratis norskopplæring 1. september 2010. Det gjelder de som fikk oppholdstillatelse etter 1. september 2005.

Krafttak for norskopplæring har som mål å få flest mulig til å melde seg på norskkurs. Siden oppstarten i januar 2008 har prosjektets medarbeidere rekruttert bredt og drevet oppsøkende virksomhet i stor stil.

– Vi reiser ut i miljøene, også til moskeene, for å informere. Vi
har brosjyrer på 13 språk som vi deler ut, sier Vibeche Holte, prosjektleder i Krafttaket på Rosenhof skole.

Jeg har hørt at man ikke er garantert plass, så hva er vitsen da?

Mortaza Dawood

Stor pågang
Men den omfattende satsingen har altså vært medvirkende til lange køer for å få plass på norskkurs. Rosenhof skole, som er det største norskopplæringssenteret i Oslo, har mottatt tusenvis av henvendelser de siste månedene.

Maksimium ventetid er tre måneder, lover Virgina Griffiths fra utdanningsetaten. Foto: Håkon Eikesdal/Utdanningsetaten.

Når retten til gratis norsk faller bort, må man betale selv. Et
fullt løp på et kommunalt kurs kan koste så mye som 16 500 kroner.

Usikker på effekten
Mortaza Dawood kom til Oslo fra Pakistan i 2004, og har jobbet i butikk siden. I stedet for å lære norsk på kurs har han lært seg språket gjennom
filmer, tv og arbeid. Å bruke flere hundre timer på å gå på kurs interesserer ham ikke noe særlig.

– Folk sier at jeg bør melde meg på, men jeg har hørt at man ikke er garantert plass, så hva er vitsen da? spør han.

Dawood frykter ikke for jobben sin og mener han har de ferdighetene som
skal til for å klare seg i Norge. Han er kritisk til at norskkurs er
obligatorisk for å få permanent oppholdstillatelse.

– Språk er viktig, men jeg har bodd her i fem år. Jeg har jobbet hardt,
og det burde ikke være nødvendig for meg å ta et kurs for å bevise at
jeg har rett til å bo her, sier han.

– Får plass
Virginia Griffiths, prosjektleder  i Utdanningsetaten, forsikrer at alle som melder seg på, får plass på kurs.

– Alle som søker og har gått gjennom nivåtesting, er garantert plass innen tre måneder, sier hun.

Griffiths kan foreløpig ikke si nøyaktig hvor lenge de påmeldte må vente på plass, men hun tror de fleste får tilbud innen seks uker, litt avhengig av
tidspunkt.


Men hvordan vil dere imøtekomme den enorme interessen?

Oslo
VO
 har hatt mulighet til å skaffe tilbud ved å øke kveldstilbud og
kjøpe mer fra private tilbydere, samt åpnet en ny filial av Smedstua
skole på Fyrstikktorget, sier Griffiths.

Vibeche Holte, som har jobbet med Krafttak for norskopplæring siden starten i 2008, forteller at det store flertallet er svært motiverte for å gå på kurs. Når folk får vite hvor dyrt dette blir til neste høst, og de tar innover seg at oppholdstillatelsen avhenger av fullført kurs, øker motivasjonen ytterligere, mener hun.

Kurs er ikke jobb
Magnus Halle (H), som er politisk rådgiver for byråden for kultur og utdanning, er imponert over innsatsen til Kraftaket.

– Antall deltakere på norskkurs er det høyeste noensinne og har gått opp 12 prosent det siste året, sier han.

Halle ser ikke noe galt i at retten til gratis norskopplæring faller bort for de som har vært flere år i landet.

–  Å lære norsk på kurs er ikke en betalt jobb. Mange er dyktige og lærer seg norsk selv på arbeidsplassen.

Samtidig er han klar på at språk er essensielt for å klare seg på et tøft arbeidsmarked. Han er også bekymret for at enkelte grupper faller utenfor med dagens ordning.

– En kvinne som gifter seg med en arbeidsinnvandrer har for eksempel ikke rett til gratis norskopplæring, sier han.

Fakta
Krafttak for norskopplæring

– Kommunalt prosjekt som nå går nå inn i sitt tredje og siste år.

– Forvalter
tilsammen 86 millioner kroner.

– Prosjektet har som mål å gi økt informasjon til innvandrerne om mulighetene for norskopplæring, samt å gi tilbud om norskopplæring i bedrifter, også for innvandrere uten rett til gratis opplæring.

– Pengene er akkumulerte statlige midler
tildelt på bakgrunn av størrelsen på innvandrerbefolkningen.

– Utdanningsetaten i Oslo kommune styrer prosjektet på oppdrag fra Byrådsavdeling for kultur og utdanning.

– Les mer på: www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/krafttak/

Fakta
Norskopplæring

– De som fikk oppholdstillatelse i Norge etter 1. sept. 2005 må gjennomgå et norskkurs på 300 timer innen tre år.

– De som fikk oppholdstillatelse før 1. sept. 2005 har rett til et slikt gratis norskkurs.

– Alle som vil søke norsk statsborgerskap etter 1. sept. 2008 må ha tatt et norskkurs på 300 timer, eller ha bestått prøver/eksamen i norsk.

–  Retten til gratis norskopplæring går ut 1. sept. 2010 for de som fikk oppholdstillatelse før 1. sept. 2005.