På tide å løfte blikket

Author Recent Posts Saroj Chumber Latest posts by Saroj Chumber (see all) Innvandrer på hyttetur - 31.07.2013 På tide å møtes på midten - 09.05.2011 En rettferdig asylpolitikk - 17.01.2011 Det stadig fokuset i media og debatter angående innvandrere eller det flerkulturelle Norge handler mest religion, særlig islam, eller asylpolitikken. Moralpoliti-saken, som har fått mye […]
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Det stadig fokuset i media og debatter angående innvandrere eller det flerkulturelle Norge handler mest religion, særlig islam, eller asylpolitikken. Moralpoliti-saken, som har fått mye oppmerksomhet i media, er en typisk slik sak.

Slike nyheter tar bort oppmerksomhet fra de store problemer som minoritetsgrupper generelt sliter med. Det er stor mangel på tiltak for å ta tak i problemer som det er lite fokus på.

Men er religion og islam de eneste temaene som angår minoritetsgrupper? Nylig skrev Dagsavisen at 5000 barn bor i kommunale boliger i Oslo sammen med foreldre som har rusproblemer eller psykiske vansker.

Det er på tide å løfte blikket vekk fra debatter om religion og islam.

Bydelen Sagene i Oslo har mange kommunale boliger og i de fleste av dem bor minoritetsbakgrunn med ikke- vestlig bakgrunn. Barnevernet er ofte inne i bildet når det gjelder barn som bor med foreldre som sliter.

Nesten to av tre barnefamilier i kommunale boliger har
ikke-vestlig innvandrerbakgrunn, og barna lider under de slette boforholdene.

I 2006 skrev to Nova-forskere en rapport som viste elendige boforhold for mange barn med ikke- vestlig bakgrunn som bor i kommunale boliger. Barn bor i trange boliger med lav standard, skrev de i rapporten, men situasjonen har fortsatt ikke forandret seg i 2010.

Anniken Hauglie (H) er nyutnevnt byråd for sosiale tjenester i Oslo, og ansvarlig for de kommunale boligene. Hun erkjenner at det trengs økt fokus og mer systematisk oppfølging av de kommunale boligene. Men når skal byrådet gjøre noe for disse barna?

Det er blant annet slike utfordringer minoritetsgrupper har foran seg. Å gi barna bedre oppvekstvilkår på lik linje med norske barn.

Men rapporter om denne typen problemer får lite mediaoppmerksomhet, som er stort sett dominert om saker av religion, hijab-forbud, og vold og kriminalitet.

Det bør også være like stor fokus på de andre problemer som angår minoritetsgrupper, ikke kun de som er knyttet til religion og kultur. Sosiale og økonomiske forhold har mye å si når det gjelder integrering.
Det er på tide å løfte blikket vekk fra debatter om religion og islam og fokusere på problemer som hindrer både barn og voksne i minoritetsgrupper i å delta i det norske samfunnet på lik linje med nordmenn.