-Dyrk tradisjonell islam

-Muslimer må ta ansvar for å fremdyrke en tradisjonell islam i en vestlig form, sier MSS-leder Sofyan Iqbal Raja

Han mener det gir muslimer i land som Norge en troverdig
islam som dyrker trofastheten til Vesten.

Muslimer må ta ansvar

Når man nevner Norge er det viktig å lage skillelinjer
mellom regjeringen,
media  og befolkning, sier den unge
lederen.

– Ja, muslimer blir sviktet iblant når våre alminnelige
rettigheter blir satt på spill. Med dette mener jeg alt fra hijab, skjegg og til
halalmat.

Han mener at begge parter må ta ansvar og kaster ballen
videre til den muslimske befolkningen for å oppfordre dem.

-Muslimer må ta ansvar for å fremdyrke en tradisjonell Islam
i vestlig form. Det betyr at enhver skal være bunnløs lojal mot norsk lov og
vestlig demokrati

Tilbake til steinalder

Føler muslimer seg sviktet av Norge?

-Muslimer i Norge har rett til å praktisere sin religion, og
da har vi ingen grunn til å føle oss sviktet. Alminnelige muslimer i dag føler
seg sviktet av media, men ikke av Norge. Media har en større rolle enn det som
er trodd, de stadige neglisjerende og generaliserende oppslagene om muslimer setter
oss tilbake i steinalder i dialog og integreringsprosessen, mener Sofyan.

Han mener at prosjekter som OSE er et godt tiltak for integreringsprosessen.

-Alt kan løses med dialog og kunnskapsformidling, mener han.