Leder for Sosialistisk Venstreparti mener at det ikke er normalt i muslimske land at barn går med slør. Det er ikke et argument for å forby hijab, skriver Usman Asif i dette innlegget.
0Shares
Latest posts by Usman Asif (see all)

Onsdag forrige uke sammenliknet stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet Christian Tybring-Gjedde foreldre som ikler småjenter med slør det samme som å påtvinge småbarn med Ku Klux Klan effekter som den notoriske spøkelseshetten. Videre advarer han oss mot å akseptere at samfunnet blir snikislamisert litt etter litt. Denne advarselen er siste i en rekke uttalelser gitt av partiformann Siv Jensen om åpen islamisering og medlem i Oslo bystyre for FrP Mazyar Keshvari om verdikamp.

La oss igjen sette debatten tilbake på sporet, men med en så gedigen avsporing vil det kanskje trenge noen runder til før vi igjen kan diskutere våre utfordringer i det flerkulturelle Oslo og det nye Norge. Symboler som svastika og kelterkorset er symboler på totalitære ideologier basert på rasehat og rasistiske holdninger. Hijab, kippa og turban er på sin side symboler på religioner og livssyn. Disse symbolene kan på ingen måte sammenstilles, med unntak av hvis man tror den enkelte religion i seg selv er totalitær og fascistisk. En hypotese Fremskrittspartiet kan bekrefte eller avkrefte om islam. Jeg er av den oppfatning at alle religioner og livssyn har forskjellige grupperinger med forskjellige meninger, hvor det er å finne puritanere, ortodokse, ekstreme, moderate og andre religiøse personer. Likeledes gjelder islam.

Det er mange debattanter den siste tiden som har støttet seg til det synet at sløret er kvinnediskriminerende og at det påtvinges av de mannlige slektningene på de kvinnelige blant muslimer. Igjen spiller mangfoldet en rolle. Menn som påtvinger en viss type kleskode på sine kvinner bryter allerede vel etablerte lover og regler i vårt samfunn og lovverk, om det skulle være slør eller pannebånd. Velger kvinnene å kle seg som de selv ønsker, noe de fleste norske kvinner gjør, er det ingen kriminell handling og heller ikke noe som burde lovreguleres.

Over til barn som går med slør eller andre religiøse symboler og noe som får Tybring-Gjedde til å reagere. Barn blir oppdratt etter foreldres livssyn, kultur og væremåte. Hvorvidt det burde være tilfellet er en annen debatt som leder for barneombudet samme dag startet i Aftenposten. Men frem til en avklaring på den saken så er det ingen forskjell på visuell religiøs oppdragelse og den som foregår via bøker og skrifter. Igjen hvis slør påtvinges småbarn er det en kriminell handling som nevnt i avsnittet over. Leder for Sosialistisk Venstreparti mener at det ikke er normalt i muslimske land at barn går med slør. Om sløret ikke var påbudt innen islam ville det likevel ikke vært et argument for å gå for et forbud mot religiøse hodeplagg. Utgangspunktet er norsk lovgivning og ikke religiøs praksis eller lov.

Fremskrittspartiet som et liberalistisk parti burde være den siste til å sette stopper for religiøse private skoler, individets rett til kleskode eller enkeltpersons rett til ytring om det så skulle være mot selve ytringsfriheten. Det er på tide at argumenter fra rasjonelle aktører i debatten blir fremhevet slik at en sunn debatt fører til politisk handling og en løsning når det gjelder enkelte utfordringer med integrering og mangfold.

Arbeiderpartiet vil ikke gå imot et forbud. Noe som henger sammen med FNs barnekomite som konkluderer med at et forbud vil hemme integreringen. Hvis Tybring-Gjedde er så opptatt av at muslimske jenter skal integrere seg burde vel han støtte kvinner med slør i sine fremtidige uttalelser? Arbeiderpartiet ønsker ikke å få kvinner med religiøse hodeplagg til å føle seg på sidelinjen, vi ønsker ikke at våre fremtidige leger og advokater ikke skal være velkomne i det nye norske vi.