Øyeblikket

Torsdag 18. mars overrakte daglig leder i Utrop, Majoran Vivekananthan, prisen "Årets Innvandrerkvinne 2010" til norsk-syriske Hiam Al-Chirout. Overrekkelsen fant sted på Institutt for Samfunnsforskning, og prisen besto av 5 000 kroner i pengepremie og et diplom. En svært lykkelig og ydmyk Al-Chirout siterte den indiske frihets- og fredsforkjemperen Mahatma Ghandi i sin takketale: ”Lykkelig er den som drømmer og er villig til å betale en pris for at drømmen skal bli sann”

Torsdag 18. mars overrakte ansvarlig redaktør i Utrop, Majoran Vivekananthan, prisen “Årets Innvandrerkvinne 2010” til norsk-syriske Hiam Al-Chirout. Prisutdeling fant sted på Institutt for Samfunnsforskning under et seminar avholdt av JURK. Prisvinneren fikk 5 000 kroner og et diplom.

En svært lykkelig og ydmyk Al-Chirout siterte den indiske frihets- og fredsforkjemperen Mahatma Gandhi i sin takketale: ”Lykkelig er den som drømmer og er villig til å betale en
pris for at drømmen skal bli sann”.