Økt fokus på minoritetshelse

Styret i Helse Sør-Øst har bestemt at alle sykehus må styrke arbeidet med minoritetshelse. Ved Akershus universitetssykehus (Ahus) er det blant annet satt i gang en foredragsserie som skal gi ansatte mer kunnskap om pasienter med minoritetsbakgrunn.

70 prosent av alle flerkulturelle i Norge er bosatt i denne sykehusregionen. Det betyr at Ahus og Oslo universitetssykehus er de to sykehusene med flest pasienter med minoritetsbakgrunn her i landet. Neste år overtar Ahus pasienter fra Oslo-bydelene Stovner, Grorud og Alna, hvor 40 prosent av befolkningen har innvandrerbakgrunn.

Holder kurs
Som en forberedelse til dette satser Ahus å heve mangfoldskompetansen blant egne ansatte. Gjennom hele vinteren og våren har det blitt arrangert foredrag for ansatte med temaer som kommunikasjon ved hjelp av tolk, etikk og flerkulturelle utfordringer i helsevesenet.

Kursserien skal gi ansatte økt kunnskap om minoritetshelse.

– Kursserien skal gi ansatte økt kunnskap om minoritetshelse, sier Manuela Ramin-Osmundsen. Som prosjektleder for «Likeverd og Mangfold» i Helse Sør-Øst holdt hun foredrag om likeverdig helsetjeneste sett fra både en pasient og en ansatt sitt ståsted. Sistnevnte perspektiv handler om å skape en velfungerende arbeidsplass for alle uavhengig av etnisk opprinnelse.

Spennende jobb
Ramin-Osmundsen fremhever dialog mellom sykehus og sykehusansatte som et viktig verktøy for å få kartlagt erfaringer, muligheter og utfordringer. Hun er også opptatt av at tolker skal benyttes..

– Tolk er et nødvendig verktøy i kontakten med en del pasienter, sier hun.

Likeverd og mangfold er en vedvarende og permanent oppgave for sykehusene.

– Dette er et utviklingsarbeid med få fasitsvar. Det er et kjempespennende område å jobbe med, fordi det finnes så mange muligheter og man kommer i kontakt med mange ulike profesjonsgrupper, sier Manuela Ramin-Osmundsen.