Sosiale ordninger lokker ukvalifiserte innvandrere

"Snillistisk" norsk integreringspolitikk i form av generøse sosiale ytelser gjør at minoriteter ender opp med lavere yrkesdeltagelse enn i andre europeiske land, hevder forsker og professor Ruud Koopmans.
Foto: wzb.eu
Norge har seg selv å takke for at innvandrerne har lavere yrkesdeltakelse enn i andre europeiske land, sier Ruud Kopmans, en av Europas ledende forskere på integrering.
0Shares

Kopmans (bildet) var nylig på Norgesbesøk for å møte norske politikere og forskere på 60-årsjubileet til Institutt for
samfunnsforskning. Til daglig jobber han som professor i det sterkt presitsjefylte forskningsinstituttet Wissenschaftszentrum für Sozialforschung i Berlin.

Han har sammenlignet åtte europeiske lands integreringspolitikk, og mener Tyskland
har klart oppgaven langt bedre enn både Norge, Sverige og hans eget liberale hjemland Nederland i å få flest mulig med minoritetsbakgrunn ut i jobb.

– Høy sosialtrygd og gode velferdsordninger lokker ukvalifiserte innvandrere til
Norge. Nye innvandrere bør få lavere sosialhjelp enn andre. Et annet virkemiddel er å hindre mennesker uten arbeidskompetanse å komme
inn i landet, sier Koopmans til nrk.no.

Gjentagelse av problemet

Koopmans er også kritisk til familieinnvandring fra lavinntektsland.

– Her er det viktig at man på et tidlig stadium prøver å begrense og ta tak i utfordringen på best mulig måte. Gjør man ikke noe med familieinnvandring på et
tidlig stadium får man de samme problemene igjen når det gjelder å få folk ut i jobb, sier han til nrk.no.