Du kan bruke naturen

I Norge er vi glad i naturen. Vi bruker den på mange måter.

Natur
er skog og mark, fjell, strand, kyst.  Natur er alt som ikke er
bygninger eller ligger innenfor
gjerder.
Alle
kan bruke naturen, kvinner og menn, innvandrere og etniske
nordmenn.

Allemannsrett,
hva er det?

Vi har en veldig
viktig lov i Norge som gir alle rett til å gå i skog og mark, på
fjellet  eller på stranden.  Selv om  noen eier
jorda, har alle rett å gå der og være der.

Det koster ikke noe å bruke og
nyte
naturen.

Men
du må være forsiktig med naturen. Du har ikke lov å ta ned trær
eller ødelegge noe. I blant må alle hunder

i bånd

for at de ikke skal skade dyrene og fuglene som lever i naturen. Du
må ikke lage
bål
om sommeren.

Hva
kan du gjøre i naturen
Du
har lov å plukke bær og blomster i skogen. Du kan fiske i
innsjøer
når du har kjøpt fiskekort. Du kan fiske i sjøen.

Du kan se
på dyr- og fugleliv. Du kan gå på ski, skøyter, gå fottur og
fjelltur, drive fjellklatring og annet.

Mange har kjøpt seg
en hytte i skogen, på fjellet eller ved sjøen. Der bor de ofte
i ferier og helger. Det er sjelden noen farlige dyr i skogen. Å
bruke naturen gir glede og god helse.

Allemannsrett
som er vedtatt i friluftsloven, 1957, og andre lover kan du kjøpe i
en bokhandel.

Parker
Du
kan ikke alltid komme deg ut i skog og mark eller annen natur. Da er
det fint at det finnes parker som er nær der du bor.

Parker er åpne
områder i byer og småsteder som er laget for at folk skal kunne
være utendørs. Der er det ikke biler eller annen trafikk.

I parker kan barn
leke, voksne gå omkring, sitte i gresset eller på benker. Her kan
du ta med mat og spise, sole deg om sommeren, gå på ski om
vinteren. Her går folk og lufter hundene sine, treffer kjente
eller bare nyter å være utendørs.

Parker kan du bruke
så mye du vil. Men du må være forsiktig med parken og alt som er
der slik at den kan være til glede for mange.

Farlig
orm
Hoggorm
er en slange som lever i skog og mark, den er sjelden og biter veldig
sjelden. Hoggormen kan være farlig for barn. Gå til lege så fort
som mulig hvis ormen biter et barn.

Ordforklaringer

Bygninger
– hus, alt som er bygget

Gjerder
– stengsler, noe som er bygget opp for å hindre at noen
kommer inn der

Lov – noe
myndighetene har bestemt

Allemannsrett betyr
at alle folk kan bruke det

Rett – at
noen har lov

Gå i bånd
– være bundet i tau

Bål –
åpen ild, det å brenne noe ute

Innsjø – et
vann inne i skogen, på fjellet

Sjø – hav,
saltvann

Lufte hunden – å
gå sammen med hunden ute

Nyte – like,
kose seg