Har høye utdanningsambisjoner

Ny trend blant minoritetsgutter

Ser fremover: Lakxsan Jegatheeswaran er en av minoritetsguttene som ønsker å ta høyere utdannelse.
En ny rapport fra Universitetet i Oslo (UiO) viser at det blir flere minoritetsstudenter, spesielt gutter. De foretrekker utdanninger som odontologi og medisin.
Souhaila Bougrine
Latest posts by Souhaila Bougrine (see all)

Studieprogrammer ved det odontologiske fakultet har 20,1 prosent minoritetsstudenter. Det er noe mindre enn i 2009, mens Det medisinske fakultet har hatt en økning på 0,8 prosent fra 2009 til 2010. Det viser undersøkelser gjort i år av Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA), som er en del av studieavdelingen ved UiO, i seksjon for studentinformasjon og opptak.

– Tallene viser en liten økning av gutter med minoritetsbakgrunn ved de fleste fakulteter. Det er bare teologi og samfunnsvitenskap som har en liten nedgang, og odontologi står på stedet hvil, sier Hedvig Lie Nygaard ved MiFA.

Det medisinske fakultet har ingen endring, mens de øvrige fakulteter ved UIO har hatt en økning fra 2009 til 2010.

– Jeg understreker at det er snakk om små endringer de fleste steder. Det er imidlertid verdt å merke seg at vi ser en relativt stor økning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet og ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

MIFA-studenter
tar i størst grad mastergrad i matte og naturfag og fag på Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Mens på resten av fakultetene tar de bachelorgrad.

– Et av tiltakene
våre er et ledertreningskurs for elever i videregående. På
dette kurset ser ofte vi at unge gutter er opptatt av høyere utdanning,
karriere og at de har høye ambisjoner.

Glad for utviklingen
– Det er kjempepositivt at flere flerkulturelle gutter søker høyere utdanning. Dette viser jo at gutter blir mer og mer bevisste på fremtiden og bestemmer seg for hva de vil bli tidlig, sier Lakxsan Jegatheeswaran (20).

Usman Mughal er enig med Jegatheeswaran, men han tror dette er en trend få nordmenn vet om og som bør gjøres kjent for flere.

– Jeg synes det er veldig bra, siden vi flerkulturelle fortsatt blir sett ned på. Etnisk norske tror ofte at vi ikke kan komme like langt som dem.

Mughal mener at flerkulturelle som tar høyere utdannelse blir sett på som mer norske.

– De med høy utdanning og en bra jobb kalles ofte norsk-pakistaner, for eksempel. En som jobber på Rimi eller lignende, er bare pakistaner.

Sammen med Jegatheeswaran, er Mughal også medlem av MiFA, og begge går nå påbygningskurs for å få studiekompetanse.

– Jeg har tidligere avlagt fagprøven som bilmekaniker. Planen er å søke meg inn på Politihøgskolen neste år, sier Jegatheeswaran.

Kjønnene blir likere
Andelen minoritetskvinner er større enn menn på alle fakulteter bortsett fra Det
matematisk-naturvitenskaplige fakultet. Men guttene ser ikke på forskjellen mellom kjønnene som noe dramatisk.

Jegatheeswaran tror at andelen jenter og gutter vil jevne seg ut med tiden.

– Trenden hittil har vært at jentene går på universitetet, mens gutter tar yrkesutdanninger. Men det ser ut til at den trenden
vil snu fremover.

Mughal mener at kjønnsfordelingen blant minoritetsstudenter er en mindre viktig sak til tross for at det er et tema som diskuteres mye.