Solidaritet på tvers av etnisitet

 
Foto: Anja Naper
– Norske arbeidere og arbeidsinnvandrere må stå sammen i kampen for felles rettigheter, var gjennomgangstonen i et seminar om arbeidslivsdiskriminering.
0Shares
Avatar
Latest posts by Claudio Castello/Anja Naper (see all)

Fredag 30. april holdt Likestillings- og diskrimineringsombudet et åpent
temamøte om arbeidsinnvandringen til Norge. Seminaret ble avholdt på
DOGA (Norsk Design og Arkitektursenter) i Oslo.
Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik påpekte under sin innledning at arbeidslivet er
den viktigste arenaen i dagens Norge for praktisering av likeverd og
like muligheter.

– Vi i ombudet synes det er viktig å ha arbeidsinnvandring og kampen om
like arbeidsmarkedsrettigheter på dagsorden. Solidaritetstanken gjelder
for alle, uansett hudfarge eller opprinnelse. Og derfor ser vi på
dagens situasjon og dagens sosiale dumping, hvor arbeidere utenfra
kommer og blir nødt til å godta verre arbeidsvilkår, som fullstendig
uakseptabelt.