Suksesshistorier

 
Foto: Ambisjoner.no
Author Recent Posts Øystein Røe Latest posts by Øystein Røe (see all) Suksesshistorier - 31.05.2010 Suksesshistorier - 20.05.2010 Suksesshistorier - 03.05.2010 Navn: Piratheepan Jeyakaran Alder: 20 Hjemsted: Sri Lanka (Tamil Eelam), Trondheim Utdanningsretning/endelig tittel:Industriell økonomi og teknologiledelse Lærested: NTNU Hvor langt har du kommet i utdanningen? Andre året. Hvorfor valgte du denne utdanningen? Jeg valgte […]
Øystein Røe
Latest posts by Øystein Røe (see all)

Navn: Piratheepan Jeyakaran

Alder: 20

Hjemsted: Sri Lanka (Tamil Eelam), Trondheim

Utdanningsretning/endelig tittel:Industriell økonomi og teknologiledelse

Lærested: NTNU

Hvor langt har du kommet i utdanningen?
Andre året.

Hvorfor valgte du denne utdanningen?
Jeg valgte Indøk fordi jeg har interesse for realfag, og kan tenke seg å studere både økonomi og teknologi. Her er det mulighet til begge deler. Studieprogrammet er krevende, men ikke minst spennende. Vi tilegner oss kunnskap i flere svært ulike fagområder, lærer å beherske komplekse problemstillinger og jobber i tverrfaglige team. Dette er kompetanse som er etterspurt i norsk næringsliv. 

Hva lærer du?
De tre første årene har vi grunnleggende matematikk, fysikk og kjemi. I tillegg har vi teknologifag innenfor den studieretningen vi velger. Man begynner gradvis med økonomifag på høyere årstrinn.

Vil du spesialisere deg innen et spesifikt område?

Ja, men jeg vet ennå ikke hvilket. Kanskje Investering, finans og økonomistyring innen økonomi, og på teknologisiden blir det vel produksjons- og kvalitetsteknikk.

Hvilke egenskaper må man ha å lykkes i utdanningen? 
Motivasjonen er det viktigste. Samtidig er det viktig å ha det sosialt ved siden av. Oftest er det kjedelig de første årene, siden man må ha de grunnleggende fagene, men så begynner man å merke at man får bruk for dem. Studiet har en rød tråd.

Hvorfor valgte du dette lærestedet?

Jeg er født og oppvokst i Trondheim, og jeg mener Trondheim er den beste studentbyen. Hadde andre universiteter hatt samme opplegget, ville jeg nok ha flyttet.

Hvilke fordeler opplever du ved å studere nettopp her? 
Fordelene er utrolig mange. Alle studieretningene har sine egne studentforeninger, utelivet på byen er bra, NTNU har Norges største idrettsforening, fadderuka, Samfundet, UKA og så videre. NTNU har gode avtaler om utveksling med universiteter i utlandet. Jeg planlegger å ta et år enten i Singapore, Tokyo eller USA. 

Hva kan du bruke utdanningen til? 
Sivilingeniørutdanningen industriell økonomi og teknologiledelse ble i sin tid opprettet etter ønske fra næringslivet. Man så behovet for å kombinere teknologi med økonomi og ledelse. Vi har et stort utvalg av mulige jobber, og betingelsene har ofte vært bedre enn for andre nyutdannede sivilingeniører. Studentene fra Indøk er ettertraktet i næringslivet.