Suksesshistorier

 
Foto: Ambisjoner.no
Author Recent Posts Øystein Røe Latest posts by Øystein Røe (see all) Suksesshistorier - 31.05.2010 Suksesshistorier - 20.05.2010 Suksesshistorier - 03.05.2010 Navn:    Akshay Bhatnagar Stilling:    Senior Associate Firma: PricewaterhouseCoopers AS Utdanning: Siviløkonom og Master i Regnskap og Revisjon fra BI Hvor lenge har du jobbet? Jeg har jobbet siden desember 2002. Jeg startet å jobbe […]
Øystein Røe
Latest posts by Øystein Røe (see all)

Navn:    Akshay Bhatnagar

Stilling:    Senior Associate

Firma: PricewaterhouseCoopers AS

Utdanning: Siviløkonom og Master i Regnskap og Revisjon fra BI

Hvor lenge har du jobbet?

Jeg har jobbet siden desember 2002. Jeg startet å jobbe på Oslo likningskontor, hvor jeg fikk bred erfaring innenfor skatt og avgifter. 

Hvor lenge har du vært i jobben du er i nå?

Jeg har vært i PricewaterhouseCoopers siden desember 2008.

Hvordan havnet du i denne jobben?

Da jeg studerte på BI, ble jeg kjent med en ansatt i PwC. Vi hadde en del kollokvier sammen. Under disse kollokviene fikk jeg et positivt inntrykk av PwC. Deretter søkte jeg jobb i PwC via personen jeg studerte med.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut?

Ingen dager er like. Vi er ofte på besøk ute hos klienter, og jobber mye i team som består av kollegaer med ulik erfaring og gjerne med bakgrunn fra forskjellige tjenesteområder. Dagene er utrolig givende og lærerrike. Man kjeder seg aldri.

Det å jobbe som revisor er i stor grad sesongbasert. Vi jobber mye om vinteren, når det er mørkt og kaldt, men til gjengjeld har vi lang sommerferie.

Hvilke egenskaper trenger man for å mestre din jobb?

En må like å samarbeide og dele sin kunnskap med andre. Relasjonsbygging både internt og eksternt er en viktig del av yrket. Det er også viktig å være positiv, ha evne til å jobbe under press og være faglig dyktig.

Hva vil være et naturlig skritt videre i din karriere?

Det vil være å vokse videre i PwC innenfor samme fagfelt. PwC er veldig opptatt av mulighetene til å kunne jobbe tverrfaglig på tvers av våre tjenesteområder og tilbyr gode utviklingsmuligheter der en i stor grad kan være med å påvirke selv. Her kan jeg kombinere mine behov med selskapets strategi og muligheter.

Hvordan skal studenter og nyutdannede gå frem dersom de ønsker seg en lignende stilling?

Vi har egne karrieresider på nettet (www.pwc.no/karriere) der det legges ut informasjon om hvilke aktiviteter vi har på de ulike skolene og når søknadsfristen er. I tillegg pleier vi å ha stand på diverse skoler i forbindelse med bedriftspresentasjon og karrieredager.