Utfordringer i flerkulturelle Norge

Author Recent Posts Saroj Chumber Latest posts by Saroj Chumber (see all) Innvandrer på hyttetur - 31.07.2013 På tide å møtes på midten - 09.05.2011 En rettferdig asylpolitikk - 17.01.2011 Er det virkelig slik at muslimer i Norge lettere blir dømt i retten enn befolkningen ellers? Det belyses i dette nummeret av Utrop, og det […]
Saroj Chumber
Latest posts by Saroj Chumber (see all)

Er det virkelig slik at muslimer i Norge lettere blir dømt i retten enn befolkningen ellers? Det belyses i dette nummeret av Utrop, og det er et viktig tema. Uavhengige domstoler og en uavhengig presse er to av de viktigste elementene i et demokrati: Hvis muslimer mangler rettssikkerhert, er det alvorlig.

Enkelte muslimske menn har fortalt om at de har blitt banket opp av vektere, angivelig for å ha gått til angrep på nordmenn, selv om det i virkeligheten var de selv som først ble angrepet. Mange opplever at de lettere blir sett på som voldelige og kriminelle av nordmenn. Men når en domstol blir påvirket av slike fordommer, er det grunn til bekymring.

Hvor utbredt dette er, er forsatt ikke helt klart. Ifølge advokater får mange muslimske menn strengere straff bare fordi de er muslimske. Det finnes ingen konkrete tall, men det bør granskes offentlig om dette er tilfellet. Hvis dette er sant, bør domstolene bli mer bevisst på dette.

En annen sak som også er verdt å nevne er Grønlands eldresenter. Når kommunen skal bruke sparekniven, går det nesten alltid utover de svake i samfunnet, nemlig barn og eldre. Bydelsutvalget i Gamle Oslo vil legge ned et vellykket eldresenter på Grønland og flytte det til Vålerenga, noe som medfører bussing av de eldre. De gamle i bydelen er fortvilt over situasjon.

Grønland eldresenter er det eneste flerkulturelle senteret i byen og brukerne er både norske og fra alle steder i verden. Senteret er et godt eksempel på at integreringen i Norge fungerer godt.

Grønland har fått mye negativ medieoppmerksomhet, og politikerne har snakket om å fokusere på bydelen. Men et sted der integrering på Grønland er vellykket og fungerer godt, er nå truet. Bydel Gamle Oslo har fått den ubehagelige jobben med å stramme inn og er tvunget til å spare 22 millioner kroner i 2010.

Hvis integrering er viktig, er det nettopp slike arenaer der nordmenn og de nye landsmennene kan møtes, som bør oppmuntres og ikke nedlegges.