- Fattige områder rammes hardest av flom og miljøkriser

Kapitalismen gir miljøkatastrofer i Latin-Amerika

Jobber med sikkerhet: Trygge leveområder for vanlige folk i Latin-Amerika er et viktig mål for Gregorio Ramirez fra organisasjonen UNES
Foto: Uzma Rana
Konsumsamfunnet fører til flere kriser i u-land, mener latinamerikanske organisasjoner på besøk i Norge.

–Vi er klar over problemene og jobber med informasjon og bevisstgjøring rundt dette, sier Gregorio Ramirez, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES).

Han er informasjonsarbeider i UNES, som er en paraplyorganisasjon for Latin-Amerika. Selv jobber han mye med miljø og sikkerhet i El Salvador.

Ramirez er på utveksling i Norge gjennom Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Gjennom utvekslingen får Ramirez reist rundt i Norge og informert om situasjonen i El Salvador i møte med andre organisasjoner og videregående skoler. Ramirez mener det først og fremst er viktig at regjeringen i hjemlandet involverer seg i hvor folk bør bosette seg i sammenheng med mulige miljøkriser.

Ungdommen må engasjere seg og solidarisere seg, ikke bare gi penger, men virkelig følge opp.

– Det bør organiseres trygge territorier der folk kan bo og bygge hus, sier Ramirez.

De vil igjennom organisasjonen trekke befolkningen med i arbeidet med sikkerhet.

Ramirez jobber selv med sikkerhet i urbane og marginaliserte strøk. Og med mennesker som har sosiale og økonomiske utfordringer. Han forteller at bosetning i usikre strøk rammes først når katastrofer som flom og lignende inntreffer.
 
UNES jobber med å forebygge miljøproblemer og rengjøre og holde oppsyn med områder.

Forbruk
Det er stor ulikhet i forbruket i verden. Forskjellen mellom New York og Las Vegas og småbyer i Latin-Amerika er enrom.

20 prosent av utslippene i verden i dag kommer fra USA.

– Kapitalismen skaper dette behovet for forbruk, og det går på bekostning av folket, mener Ramirez.

Ramirez mener unge her må tenke på å redusere sitt forbruk. Alt i samfunnet henger sammen, og vi må tenke langsiktig.

– Ungdommen må engasjere seg og solidarisere seg, ikke bare gi penger, men virkelig følge opp, sier han.

 Ifølge FN er El Salvador det mest sårbare landet for miljøkatastrofer.

Svak kommunikasjon
Usikre lojalitetsbånd mellom ledende politikere og de som forvalter naturen i blant annet Latin-Amerika, fører til kortsiktig utnyttelse av ressursene, skriver forskning.no om miljøkriser og u-land. Det viktigste resultatet av nedhugging av regnskogen er at landets økonomi blir svekket på lang sikt, ifølge samme nettsted.