Norges-quiz

1. Hvilken aldersgruppe bruker biblioteket mest i Norge?A) Gruppen 16-24 år B) Gruppen 45-54 år C) Gruppen 65-74 år 2. Hvor mange prosent av kvinnene i Norge har vært på biblioteket det siste året? 3. Hvor mange prosent av mennene i Norge har vært på biblioteket det siste året? 4. Hvor mange leste papiraviser hver […]

1. Hvilken aldersgruppe bruker biblioteket mest i Norge?
A) Gruppen 16-24 år B) Gruppen 45-54 år C) Gruppen 65-74 år

2. Hvor mange prosent av kvinnene i Norge har vært på biblioteket det siste året?

3. Hvor mange prosent av mennene i Norge har vært på biblioteket det siste året?

4. Hvor mange leste papiraviser hver dag i Norge i 2009 (i prosent)?

5. Hvor mange leste papiraviser hver dag i Norge i 1997 (i prosent)?

6. Hvor mange leste bøker hver dag i Norge i 1997, og i 2009 (i prosent)?

Svar:
1. A)
2. 60 prosent
3. 35 prosent
4. 65 prosent
5. 84 prosent
6. 17 prosent og 27 prosent