Fattige i Mexico lærer å lage nyheter selv

Utstøtt: Urfolk i Sør-Mexico lever ofte i fattigdom, men er glemt av de store mediene i landet
Foto: Flickr
Urfolk og fattige bønder bruker alternative medier for at flere skal få vite hva som skjer med dem.

Det er mange fattige i Mexico. Mange av dem bor sør i landet. De er bønder og urfolk. Avisene og tv lager ikke nyheter om dem. Det er fordi store selskaper og politikerne styrer mediene. Det mener Latinamerika-gruppene i Norge (LAG).

– Mexikanske myndigheter kjøper opp reklameplass og skriver sine egne saker der. Mange vet ikke hva som skjer og tror det er uavhengige journalister som skriver sakene, sier Ingrid Myklebust fra LAG.

Opplæring
Paco Vazquez jobber i den mexicanske medieorganisasjonen Promedios. Vazquez lærer opp lokale journalister i landsbyene i Mexico.

Flere og flere gjør som oss.

– Flere og flere gjør som oss. Det er viktig for at folk i landet skal få vite hva som skjer her i Sør-Mexico, sier han.

Folk fra landsbyene lager film om kollektivt landbruk og informative saker om retten til bruk av vann og andre naturressurser. Men de lager også nyheter om mennekerettighetsbrudd de selv er utsatt for, forteller Vazquez.

Motstand mot regjeringen
Aktivister som driver med alternative medier, risikerer livet. Tre kvinner fra urbefolkningen som drev en radiostasjon, ble nylig drept på grunn av sitt arbeid.

Det forteller Lars Leer, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Han har studert urfolk i Oaxaca, Mexico.

– Alternative medier og borgerjournalistikk har forandret hvordan folk i Mexico tenker om urbefolkningen. Disse mediene har gitt minoritetene og urfolket en stemme, sier han.