SVs tall om uføre er riktige

SV har sagt klart nei til å kutte i uføretrygden. Tall fra NAV viser at økningen av antall uføre på ingen måte har vært eksplosiv de siste årene, slik noen hevder.  Andelen uføre totalt var 10 prosent i 2001 og er 9,5 prosent i år. Antallet uføretrygdede under 30 år har gått opp med 94 […]

SV har sagt klart nei til å kutte i uføretrygden. Tall fra NAV viser at økningen av antall uføre på ingen måte har vært eksplosiv de siste årene, slik noen hevder.  Andelen uføre totalt var 10 prosent i 2001 og er 9,5 prosent i år. Antallet uføretrygdede under 30 år har gått opp med 94 personer fra 2001 til 2009. Det er ingen eksplosjon.

NRK har forsøkt å så tvil om disse tallene ved å vise til at tabeller i dokumenter fra regjeringen, som inkluderer de som mottar midlertidige ”arbeidsavklaringspenger”, viser en økning de siste årene. Det NRK unnlater å nevne er at de samme regjeringsdokumentene viser at antallet på varig uføretrygd (som er den ordningen som nå er til behandling) har vært stabilt de siste ti årene, og at dersom man legger sammen alle typer ytelser en kan ha krav på hvis en er syk og ikke har jobb, så er også andelen stabil over tid.

SV vil derfor fortsatt advare mot å skape et inntrykk av en enorm økning, og mot å iverksette tiltak bygget på en slik feilaktig antakelse.

Antallet uføretrygdede under 30 år har gått opp med 94 personer fra 2001 til 2009. Det er ingen eksplosjon.

For SV er det viktig å gi flere som i dag er uføre mulighet til å jobbe i den utstrekning de kan. Men å kutte i uføretrygda vil ikke få flere i arbeid. Vi diskuterer gjerne forslag som bidrar til å gjøre folk friskere, eller som gjør arbeidslivet mer tilgjengelig for de som er uføre. Men SV vil alltid stå fast ved at de som ikke har helse til å jobbe skal ha rett på en anstendig inntekt som det går an å leve av.