Skeiv verden oppfordrer organisasjoner og etater til å skaffe seg oversikt over problemet

Flere homofile innvandrere søker hjelp

 
Foto: Ingrid Hovda Storaas
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) opplever en sterk økning i antall henvendelser fra homofile innvandrere. Flere av dem som tar kontakt befinner seg i en livskrise. Seif er den eneste hjelpeorganisasjonen som registrerer hvor mange homofile som søker hjelp.

 

Noen innvandrerfedre tyr til fysisk vold ved mistanke om at sønnen er homofil. De innbiller seg at grov vold vil gjør mannfolk av sønnen. Slag og spark kommer i tillegg til nedpsyking og sjikanering.

– Det er et under at ingen har blitt drept, sier Gerd Fleischer i Seif.

Tre målgrupper
Hun kjenner til mellom 20 og 30 saker hvor homofile barn av førstegenerasjonsinnvandrere har blitt utsatt for grov vold fra en i nærmeste familie. Dersom foreldrene tror sønnen eller datteren er homo får de det gjerne travelt med å få giftet bort vedkommende.

Det er et under at ingen har blitt drept.

Seif fokuserer på tre målgrupper blant homofile, lesbiske og transpersoner. De bistår asylsøkere fra land hvor homofili er forbudt, eller hvor homoer risikere grov diskriminering fra samfunnet. De gir informasjon og råd til utenlandske borgere som inngår giftermål eller samboerskap med personer av samme kjønn i Norge. Og de hjelper unge som er oppvokst her i landet og som kommer i konflikt med familien på grunn av legning.

Nylig lanserte Seif rapporten «Likeverd 2009», som er en oppsummering av organisasjonens arbeid blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Utsatt: Homofile med innvandrerbakgrunn presses og trues av familien.
Foto : Flickr

Flere tar kontakt
Rapporten viser at i 2009 henvendte totalt 33 personer fra denne gruppen seg til Seif. Av disse var 28 menn og 5 kvinner. Flesteparten av dem som tok kontakt var asylsøkere som hadde fått avslag. Til sammen dreide det seg om 27 personer. Seif bisto disse og for noen endte det med at de fikk opphold. Fire personer ba om hjelp etter å ha fått store problemer på hjemmebane da det kom frem at de ikke var heterofile. Seif hjalp til med å finne et trygt bosted og bisto ungdommene med alt det praktiske.

Frihet under press: Homofile med innvandrerbakgrunn blir ofte tvangsgiftet. Illustrasjonsbilde
Foto : Flickr

Selv om det i antall ikke er snakk om så mange personer, kom hver enkelt av de hjelpesøkende med kompliserte problemstillinger som krevde mye ressurser. Seif hadde møter eller telefonisk kontakt med de 33 hjelpetrengende personene hele 309 ganger. Det er en markant økning fra 2008 da 25 personer tok kontakt. Det var noen flere som tok kontakt som følge av æresrelatert vold og frykt for tvangsekteskap i 2008 sammenlignet med 2009, men også da var det flest henvendelser fra asylsøkere.

Få lesbiske
At så få lesbiske tar kontakt, kan skyldes at homofil legning hos kvinner blir sett på som mindre alvorlig og ikke oppfattes som en like stor trussel som homofile menn.

– Mange synes bare det er søtt når to damer går arm i arm, sier Seif-leder Gerd Fleischer.

Hun spår at antallet personer som får problemer med familien kommer til å øke etter hvert som stadig flere barn av første- og andregenerasjonsinnvandrere når gifteklar alder.

Registrerer ikke
Seif er den eneste hjelpeorganisasjonen som registrerer henvendelser fra skeive asylsøkere og innvandrere.

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse registrerer ikke henvendelser fra disse gruppene.

Blant de 389 personene som ringte hjelpetelefonen i fjor anslår Røde Kors at kun et par av henvendelsene kom fra homofile.

IMDi har verken statistikk eller noen formening om hvor mange skeive som kontakter dem fordi de frykter tvangsekteskap.

Kritisk
Magne Richardsen i Skeiv Verden, som er en organisasjon for lesbiske og homofile med minoritetsbakgrunn, er kritisk til at ikke Røde Kors og IMDi registrerer henvendelser etter legning.

– Hvorfor registreres det ikke når homofil legning er en av hovedgrunnene til at folk tvangsgiftes? spør han.

Richardsen mener manglende tall gjør det vanskeligere for hjelpeapparatet å gi god nok hjelp til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

Fakta: 

Skeive som søker hjelp:

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (Seif) er den eneste hjelpeorganisasjonen som registrerer hvor mange homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som søker hjelp. Verken Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse eller IMDi registrerer henvendelser fra disse gruppene.

Nylig lanserte Seif rapporten «Likeverd 2009», som er en oppsummering av organisasjonens arbeid blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Rapporten viser at tallet på skeive som henvender seg til Seif, har økt med 32 prosent på ett år.

Organisasjonen kjenner til flere saker hvor homofile barn av førstegenerasjonsinnvandrere har blitt utsatt for grov vold fra en i nærmeste familie.

Skeive blir utsatt for slag og spark, som kommer i tillegg til nedpsyking og sjikanering. Forsøk på å tvangsgifte den homofile er også et kjent problem.