Privat utviklingshjelp

Alternativ: Hawala-nettverket Dahabshiil har utviklet seg til å bli en moderne bank med alle tjenester. På bildet: bankens hovedkvarter i Hargeisa i Somaliland
Foto: Flickr
Det sies at den private utviklingshjelp, det vil si den som sendes på privat basis, utgjør et dobbelt så stort beløp som det som sendes fra regjering til regjering.

For å gjøre det enkelt, trygt og så rimelig som mulig, har Finansportalen og Forbrukerrådet nå åpnet www.sendpengerhjem.no , etter initiativ fra miljø-og utviklingsministeren, og finansiert av Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Siden jeg regelmessig sender penger til Somalia og Somaliland gikk jeg inn for å sjekke hvilke muligheter som fantes. Somalia var ikke på listen over aktuelle land. Kanskje ikke så rart, forholdene der tatt i betraktning.

En viss risiko
Men så kjenner jeg heldigvis til en annen løsning. I snart tyve år har jeg benyttet meg av det såkalte hawala-systemet, som har vært eneste måte å sende penger til Somalia på. Flere av disse uformelle «bankene» har vært mistenkt for å være med å finansiere terrorvirksomhet, og ikke å ha holdt orden på regnskapet, også her i Norge. Det kan ha skjedd, akkurat som norske banker kan ha vært brukt til uedle formål, men den altoverveiende del av pengene har gått til å hjelpe slekt og familie som ikke har annen form for inntekt.

Selv om Somalia mangler på Finansportens liste, finnes det et konkurransedyktig system som fungerer like godt, kanskje bedre enn «det etablerte».

Systemet, som er basert på gjensidig tillit og islamske regler (ikke renter) , fungerer slik at man betaler den summen man skal overføre, pluss administrasjonskostnader, til et kontor , for eksempel i Norge, oppgir navn og telefonnummer der mottaker kan nås, og ved hjelp av Internet (tidligere faks) formidles summen videre. I løpet av timer kan pengene hentes av adressaten.

Moderne og pålitelig
En av disse hawalaene, Dahabshiil, har utviklet seg til et verdensomspennende nettverk, det største afrikanske , med hovedkontor i Djibouti, med 24 000 lokale agenter, og bransjer over hele verden. Siden den spede begynnelsen på sytti-tallet har den nå nettbaserte organisasjonen vært i kontinuerlig utvikling, men har beholdt sin profil, med de originale verdier som tillit, integritet og forbruker-fokus, og er nå en moderne islamsk bank som benyttes av privatpersoner og forretningsmenn, såvel som FN, Redd Barna, Care og mange andre organisasjoner, også norske, som anser den som eneste trygge og effektive mulighet for å overføre prosjektmidler. 

I 2008 ble Dahabshiils leder kåret til Top Manager of the Year av International Association of Money Transfer Networks, ledet av Storbritannias tidligere finansminister Lord Lamont.

Selskapet følger alle regler for forhindring av hvitvasking av penger, og alle ansatte er kontinuerlig på vakt slik at reglene ikke brytes, noe jeg selv erfarte da jeg nylig skulle overføre et større beløp til et bistandsprosjekt.

Hver måned sender vi en fast sum, lærerlønninger, og hver gang kommer det en sms dagen etter om at pengene er utlevert.

Skreddersydd
I den moderne bygningen i Hargeisa, Somaliland, ligger det ved luken i Dahabshiil-banken som den største selvfølgelighet en stempelpute til de som bruker fingeravtrykk som signatur, ved siden av en penn.

Samtidig tilbys det alle moderne banktjenester, inkludert bankkort og en egen mobiltelefon-service, skreddersydd for lokale forhold.

Den tidligere konsernsjefen i Dahabshiil, dr. Saad Ali Shire, er nå planleggings- og utviklingsminister i Somaliland, som til tross for manglende internasjonal anerkjennelse har en fungerende regjering, president og demokratisk valgt parlament, og ikke minst, fred!

Takket være denne effektive tjenesten, med gebyr på under 4 prosent, har det vært mulig for de som har måtte forlate landet sitt å støtte dem de reiste fra, med små og store beløp. Selv om Somalia mangler på Finansportens liste, har man altså et konkurransedyktig system som fungerer like godt, kanskje bedre enn «det etablerte», og som kommer til å benyttes så lenge landet er i den nåværende situasjon- og lenge etterpå, når normale tilstander er gjenetablert.