«Mot krig – for demokrati i Iran» – Et åpent møte om Iran

For tida er den største trusselen det at USA – eller Israel – velger å bombe iranske kjernekraftanlegg og andre militære anlegg. Iranske myndigheter opplyste i september at en virusorm, Stuxnet har infisert PC-er ved et atomanlegg i Busher, sør i Iran. Det drives samtidig en media- og psykologisk krigsføring mot Iran i Norge og USA. Iranske myndigheter på sin side krenker demokratiske, faglige og nasjonale rettigheter og slår hardt ned på opposisjonelle.

1- Velkommen

2- Innledninger – Hvor akutt er krigstrusselen mot Iran? Hva vil konsekvensen av et amerikansk eller israelsk angrep være? v/Sverre Lodgaard, forsker ved norsk utenrikspolitisk institutt(NUPI) Tilleggskommentar v/Ghodrat Golizade, iransk menneskerettighetsaktivist – Iran, norske medier og den nye globale makt diskursen v/ Sharam Alghasi, medieforsker ved Universitetet i Oslo
 Tilleggskommentar v/ Jonathan Bowers, amerikansk journalist Spørsmål og kommentarer fra salen

3- Politisk debatt – Hva mener du/ditt parti om krigstruslene mot Iran og hva må gjøres i tilfelle en reel krig mot landet.? – Hva mener du Norge og ditt parti bør/kan gjøre for å støtte iranske demokratiske krefter i Iran og i utlandet? Arbeiderparti Rødt v/Pål Steigen, tidligere leder av AKP og medlem av internasjonalt utvalg i Rødt Hanna Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne Sosialistisk Venstreparti

Oppsummering v/Reza Rezaee, leder for Fredsinitiativet

For mer info kan du ta kontakt på mobil 92615542 eller e-post; [email protected]

Fredsinitiativet i samarbeid med Solidaritetsbevegelse for demokrati og frihet i Iran og SAIFF(Sagene internasjonal og flerkulturell frivillighetssentral)