Innvandrere inkluderes i IA-avtalen

Myndighetene og partene i arbeidslivet har inngått avtale om å videreføre samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2006-2009. Denne gangen er innvandrere inkludert i IA-avtalen.
Publisert: 19.12.2005 12:33
Latest posts by Publisert: 19.12.2005 12:33 (see all)

– Med denne avtalen viderefører myndighetene og partene det konstruktive samarbeidet som er inngått for å få et mer inkluderende samfunn, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Partene er enige om å videreføre delmålet om en reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001. Avtalen er basert på at regjeringen ikke vil foreslå endringer i sykelønnsordningen, med mindre partene er enige i dette.

– Mange innvandrere sliter med å komme inn i arbeidslivet. Jeg er glad for at alle parter oppfatter det som kanskje den største inkluderingsutfordringen i Norge, sier Hanssen.

Det viktige nå er at vi får til et felles løft for denne gruppen. – Jeg vil invitere partene i arbeidslivet til å samarbeide om handlingsplanen om integrering av innvandrere som skal legges fram høsten 2006, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.