- Helsevesenet mangler ressurser og kompetanse

Lite hjelp til torturerte nyankomne

Traumatisert: Opptil 30 av nyankomne til Norge har psykiske lidelser som følge av tortur. Irakeren avbildet her satt i Abu Ghraib-fengselet i Baghdad, og ble utsatt for grov psykisk mishandling.
Foto: Wikimedia Commons
31 prosent av flyktninger i Norge oppgir å ha hatt psykiske plager. Av disse skal et sted mellom fem til 30 prosent ha blitt utsatt for tortur, viser beregninger fra Helsedirektoratet. Likevel er helseskader grunnet tortur fortsatt lite omtalt i flyktningdebatten, og gruppen selv er nedprioritert i helsevesenet.

Heftet “Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og  familiegjenforente”, utgitt i juni 2010 av Helsedirektoratet, viser til at flyktninger har økt risiko for utvikling av helseplager som har sammenheng med forhold før, under og etter flukt.
Ifølge heftet har mer enn halvparten av de som søker om opphold i Norge psykiske senskader av en art som normalt vil kreve behandling. Særlig tortur medfører svekket psykisk helse. Anslag om andelen asylsøkere/flyktninger som har vært torturert varierer fra fem til 30 prosent, avhengig av opprinnelsesland og hvilken definisjon av tortur som brukes.

Offentligheten har vært for opptatt på nyankomne som “økonomiske flyktninger”.

Ny debatt: SV-politiker Hamsa Mohamed kommer selv fra det krigsherjede Somalia og er klar over hvor stort problem psykiske traumer kan være for nyankomne til Norge, særlig flyktninger.
Lite ressurser
Foto : Flickr
Overlege Birgit Lie har 15 års erfaring med flyktningarbeid. Utrop snakket med henne i forbindelse med et fagseminar i Tromsø om tortur og nyankomne .
– Vi har drøftet ulike tiltak for nyankomne, særlig papirløse og sterkt traumatiserte flyktninger. Blant annet har vi snakket om å ha forsterkede avdelinger på mottakene.
Kan du beskrive ressurssituasjonen slik den er i dag?
– Alle vi som jobber på feltet, er enige i at dette er en utfordring. Gruppen traumatiserte og torturerte er nedprioritert i norsk helsevesen. Her går det på lite midler og kompetansemangel, forklarer hun.
For mye handler om økonomi
Hamsa Mohamed fra Oslo SV erkjenner problemstillingen, særlig når det gjelder de som kommer fra krigsrammede områder og ikke klarer å fungere i det norske samfunnet grunnet alvorlige traumer. Han mener det har vært for lite fokus på psykisk helse, traumer og tortur i flyktningdebatten.
Offentligheten har vært for opptatt på nyankomne som “økonomiske flyktninger”, og det har vært lite snakk om de fysiske og psykiske traumene folk opplever i en fluktsituasjon. Jeg synes det er synd, og det er viktig at vi tar dette opp slik at flyktningdebatten ikke blir så ensidig som den er i dag, sier Hamza.
Banket opp og anholdt ulovlig
38-år gamle “Malaravan” og hans kone “Vatsena” (33) er begge krigsflyktninger fra Sri Lanka. Begge kom til Norge i 2008 etter en strabasiøs og lang flukt fra Vanni, en av landsdelene som led verst under borgerkrigen. Hverken “Malaravan” eller hans kone ønsker å bruke sine virkelige fornavn eller bli fotografert forfra fordi de frykter at gjenværende slektninger på Sri Lanka skal utsettes for represalier.
– Jeg ble arrestert, holdt fanget av srilankiske paramilitære på ukjent sted og banket opp hver dag. Ennå den dag i dag har jeg indre blødninger på grunn av behandlingen jeg ble utsatt for.
Nedbrytende
Ifølge en sykehusrapport som paret tok med seg og viste frem under intervjuet sliter han, kona Vatsena og parets to barn med konsentrasjonsvansker, søvnmangel og sterke depresjoner. Familien har også fått avslag to ganger på sin asylsøknad og kan risikere hjemsendelse til Sri Lanka.
– Vi har ingen fremtid der. Og derfor er det for oss en enda større belastning å komme til Norge og faktisk innse at vi ikke føler oss trygge her og kan bli sendt tilbake når som helst. For min familie og meg er det helt nedbrytende, sier “Malaravan”.
Har du møtt forståelse for din situasjon?
– Fra det offentlige har det vært enten lite eller utilstrekkelig. Selv ikke advokaten vår ser ut til å skjønne alt det vår familie har vært igjennom, både under flukten fra Sri Lanka og usikkerheten vi opplever nå i Norge. Hadde det ikke vært for privatpersoners innsats så hadde vi ikke klart oss, sier han.

 

I kulda: 38-årige “Malaravan” og hans kone Vatsena (til venstre) sier til Utrop at det norske offentlige apparatet har vist liten forståelse for familiens situasjon.
Foto : Claudio Castello